Datum objave: 06.12.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je podelil priznanja študentom Univerze za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti. 

»Danes ste tukaj zato, ker ste naredili veliko več, kot to zahteva vaš študij oz. vaše delo. Dosegate odlične rezultate na mednarodnih tekmovanjih, izobražujete javnost, študentom približujete potencialne delodajalce, organizirate mednarodna srečanja, pomagate ljudem v stiski, uspešno koordinirate študijsko in športno kariero in še bi lahko našteval,« je obštudijske dosežke naših študentov strnil rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič. Čeprav je sam študij odlična osnova, so veščine, ki jih študenti pridobijo zunaj ustaljenih pedagoških praks, zelo pomembne, ne le za uspešno kariero, temveč tudi za življenje nasploh. Univerza v Ljubljani zato nudi obštudijske dejavnosti s področja športa, umetnosti in kulture, prostovoljstva in dobrodelnosti, socialne in družbene aktivnosti, varovanja zdravja in okolja ter področja raziskav in znanosti.

»Pogosto se poudarja, da 'na mladih svet stoji', prav tako pa velja, da se univerza krepi in raste z uspehi svojih študentov in študentk. Zato smo ob priložnostih, kot je današnja, vsi, ki skupaj z vami tvorimo skupnost Univerze v Ljubljani, nadvse ponosni na vaše izjemne rezultate,« je zbranim sporočila slavnostna govornica izr. prof. dr. Vasilka Sancin s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Svoj govor pa je sklenila s tremi željami:

»1. Skrbno negujte vašo ambicijo in naj vam prav nič, nikoli in nikjer, ne predstavlja nepremagljivega izziva.

2. Ne izgubljajte časa in skrbno vlagajte ustvarjalno in raziskovalno energijo, zato glede vprašanj, ki so jih drugi že razrešili, prosite za njihovo pomoč. Sodelovanje in prispevek drugih prav v ničemer ne zmanjšuje pomena vašega rezultata in uspeha.

3. Delite svoje znanje in izkušnje ter jih prenašajte tudi na mlajše generacije – ste svetel zgled in zato izkoristite ta izjemen potencial - da navdihujete druge in tako v največji možni meri oplemenitite vaš vrhunski dosežek.«


Prejemniki priznanj študentom Univerze v Ljubljani za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti v letu 2018 so:

Klara Gruden z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani za glasbene dosežke na mednarodnih tekmovanjih.

Skupina študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (Simon Bregar, Eva Garibaldi, Lin Gerkman, Jakob Koncut in Tjaša Mužina) za film Oblikovana utopija, ki je bil vključen v kulturno-umetniški program državne proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Društvo študentov medicine Slovenije za projekt Za življenje, s katerimi ozavešča laike o izrednem pomenu prve pomoči.

Društvo EESTEC, ki že vrsto let organizira dogodke, ki študentom tehničnih in drugih strok omogočajo, da se spoznajo z aktualnim dogajanjem v tehničnih sferah.

Društvo mladih geografov Slovenije za njihov prispevek k motivaciji študentov za študij, utrjevanju in poglabljanju med študijem pridobljenega znanja ter povečanje ugleda Oddelka za geografijo in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Člani organizacijskega odbora 40. kongresa EPSA (Nejc Klopčič, Martin Koprivnikar Krajnc, Stefan Lukić, Rok Milošič, Polona Mihelj Reščič, Danaja Rode, Emanuela Senjor, Neža Trpin, Matjaž Weiss) za organizacijo mednarodnega kongresa z več kot 460 udeleženci.

Staša Frank za njeno delo na področju psihiatrične in psihosocialne pomoči v Sloveniji in tujini.

Skupina študentov Fakultete za socialno delo ter Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (Lina Akif, Neja Berger, Sara Ivanov, Klemen Ličen, Tadej Plečko, Gaja Stibilj, Anja Tajenšek, Matic Valič) za projekt Odstiranja demence z uporabo umetniških izraznih sredstev – ArtDem.

Urša Bogataj s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani za uspešno združevanje kariere vrhunske smučarske skakalke in nadpovprečne študentke.

Helena Grbec s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani za njeno obštudijsko udejstvovanje na fakulteti in zunaj nje.

Živa Jakšić Ivačič s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani za njeno sodelovanje v fakultetnem in univerzitetnem senatu, komisijah ter študentskih predstavniških organih.

Fotoutrinke s podelitve si lahko ogledate tukaj.
Avtor vseh fotografij je Foto studio NORA d. o. o.