Datum objave: 17.12.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

17. december 2018 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Barbara Novak je danes promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Andrej Dobrovoljc
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Proaktivno obvladovanje tveganj v informacijskih sistemih
mentor: prof. dr. Denis Trček
somentor: prof. dr. Borut Likar

2. Vida Groznik
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Metode umetne inteligence za modeliranje mehanizmov tremorjev
mentor: akad. prof. dr. Ivan Bratko

3. Marko Hrastovec
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Napovedovanje letalskih trajektorij za potrebe kontrole zračnega prometa s pristopi strojnega učenja
mentor: prof. dr. Franc Solina

4. Timotej Lazar
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Generiranje namigov v sistemih za poučevanje programiranja
mentor: akad. prof. dr. Ivan Bratko

5. Matevž Pesek
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Kompozicionalni hierarhični model za pridobivanje informacij iz glasbe
mentor: izr. prof. dr. Matija Marolt
somentor: prof. dr. Aleš Leonardis

6. Mattia Petroni
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Računalniško podprta metodologija za analizo občutljivosti večnivojskih stohastičnih modelov bioloških preklopnih gradnikov
mentor: doc. dr. Miha Moškon

7. Martin Stražar
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Faktorizacija matrik nizkega ranga pri učenju z večjedrnimi metodami
mentor: doc. dr. Tomaž Curk

8. Salman Taherizadeh
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Večnivojski nadzor in sklepanje na podlagi pravil za prilagajanje časovno-kritičnih aplikacij v oblaku
mentor: izr. prof. dr. Vlado Stankovski

9. Jure Tuta
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Metoda za določanje položaja v prostoru na osnovi signalov WiFi in modela zgradbe
mentor: prof. dr. Matjaž Branko Jurič

10. Tom Vodopivec
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Strategije drevesnega preiskovanja Monte Carlo
mentor: prof. dr. Branko Šter

11. Kaja Zupanc
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Semantično usmerjeno avtomatsko ocenjevanje esejev mentor: izr. prof. dr. Zoran Bosnić

12. Petra Močnik
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Karakterizacija tribokorozijskih procesov na dentalnih zlitinah pri različnih vplivih okolja
mentor: prof. dr. Milan Bizjak
somentorica: viš. znan. sod. dr. Tadeja Kosec

13. Darja Rant
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj večfunkcionalnih 3D pletenih struktur z oksetičnim potencialom
mentorica: prof. dr. Alenka Pavko Čuden

14. Alisa Šehić
z Naravoslovnotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Priprava funkcionalnih poliamidnih tekstilij s povečano termično stabilnostjo
mentorica: prof. dr. Barbara Simončič

FOTO: Foto studio Nora, d. o. o.