Datum objave: 20.12.2018

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL FF) je svoje doktorsko delo uspešno zagovarjala prva gluha doktorica znanosti v Sloveniji. Doktorska študentka programa Humanistika in družboslovje Marjetka Kulovec je svoj doktorat z naslovom “Analiza strategij tolmačenja znakovnega jezika v Sloveniji in njihovega vpliva na razumevanje” opravila na smeri Prevodoslovje, delo pa je nastalo pod mentorstvom red. prof. dr. Špele Vintar.

Kot je ob svojem uspehu povedala Marjetka Kulovec, je v svoji dolgoletni pedagoški karieri nabrala veliko praktičnih izkušenj na področju slovenskega znakovnega jezika (SZJ) v povezavi s tolmačenjem v SZJ, pri čemer so se ji porajala številna vprašanja. Po spletu okoliščin je začela sodelovati v projektu Korpus in pilotna slovnica SZJ, ki je prvič raziskal SZJ in ga opisoval. To sodelovanje jo je pritegnilo k nadaljnjemu in poglobljenemu raziskovanju, tako se je vpisala na doktorski študij. “Menim, da lahko študije, kot je moja, pomembno prispevajo k dobrobiti gluhe skupnosti,” je še povedala. “V času študija sem se nemalokrat znašla na meji obupa v težkih in napornih trenutkih, ko nisem znala ne naprej ne nazaj prav zaradi svoje »lastne omejitve«, saj okolje, v katerem živimo, ni vedno prilagojeno potrebam in zmožnostim gluhih. Kljub temu je v meni ves čas tlela močna volja, da to presežem, in sem tako vztrajala še naprej. Brez posluha, stalne spodbude in zaupanja vame s strani razumevajoče mentorice pri mojih prvih korakih v akademsko sfero ne bi mogla končati tako pomembnega dela v svojem življenju,” je še dodala.

Kot pravi mentorica prof. dr. Špela Vintar, je bilo raziskovalno in mentorsko sodelovanje z Marjetko zanjo posebna in neizmerno dragocena izkušnja, tako s profesionalnega kot osebnega vidika. “Že od začetka je najina komunikacija potekala brez tolmača, saj odlično bere z ustnic, jaz pa sem postopoma usvojila osnove znakovnega jezika. Spoštujem jo ne le zaradi njenega poguma in vztrajnosti, ampak predvsem, ker je v njej pravi raziskovalni duh in je hkrati intelektualno ena najsposobnejših oseb, kar jih poznam. Njena doktorska raziskava, v kateri se razkrivajo številni doslej neraziskani vidiki tolmačenja za gluhe otroke v izobraževanju, predstavlja pomemben doprinos znanosti in navdih za gluho skupnost, raziskovalce in družbo,” je še povedala mentorica.