Datum objave: 03.01.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vabimo Vas, da se udeležite 38. mednarodnega simpozija Obdobja z naslovno temo Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest, ki bo potekal od 23. do 25. oktobra 2019 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Vse o simpoziju, temah simpozija in prireditvi je na voljo na spletni strani Simpozij Obdobja 38, kjer je tudi elektronska prijavnica. Rok za prijavo (izpolniti je treba prijavnico na spletni strani in oddati izvleček v dolžini 150 besed): 10. februar 2018. Za dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu .

Predsednik 38. simpozija Obdobja je izr. prof. dr. Hotimir Tivadar, strokovna sodelavca simpozija pa sta dr. Damjan Huber in dr. Mojca Nidorfer Šiškovič

Tematska področja 38. simpozija Obdobja:

I. OBLIKOVANJE ENOTNEGA SLOVENSKEGA KULTURNEGA PROSTORA IN USTANOVITEV PRVE SLOVENSKE UNIVERZE

  1. Slovenščina in Univerza v Ljubljani;
  2. priključitev Prekmurja in poenotenje slovenskega jezikovnega standarda.

II. PRAVOREČJE IN SLOVENSKI GOVOR V MEDIJIH

  1. Radio in televizija;
  2. novi e-mediji (družbena omrežja, e-pošta, SMS-ji …).

III. RETORIKA IN JAVNO NASTOPANJE

IV. JEZIKOVNI STANDARD NEKOČ IN DANES

V. FONETIČNO-FONOLOŠKE RAZISKAVE SLOVENSKEGA GOVORA

VI. GOVORJENI JEZIK V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI IN GLEDALIŠČU

VII. JEZIKOVNOPOLITIČNI POGLEDI NA SLOVENŠČINO V 3. TISOČLETJU