Datum objave: 08.01.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je svečano razglasil prvo skupino novih rednih profesorjev Univerze v Ljubljani. Univerzitetni senat je na predlog članic izvolil 22 novih rednih profesoric in profesorjev z različnih področij znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela.

»Danes dokazujete, da zmorete prehoditi pot, ki jo zahteva najvišja kakovost poklica visokošolskega učitelja. Ta pot je zahtevna, dolga in nepredvidljiva. V nadvse konkurenčnem mednarodnem okolju jo zmorejo prehoditi le najboljši. Vam je to uspelo,« je zbrane nagovoril rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič.

Slavnostna govornica prof. dr. Cirila Toplak s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani je poudarila, da naziv redni profesor predstavlja vrh poklicnega priznanja na univerzi in to postavila v kontekst 100-letnice Univerze v Ljubljani, ki jo praznujemo letos: »Akademski naziv rednega profesorja je že sam po sebi upor stoletja prevladujoči miselnosti, da slovensko govoreči človek ne potrebuje kaj dosti znanja; če je že nezdravo ambiciozen, naj ga išče v tujini. Zadnjih sto let pa vendarle imamo univerzitetno okolje, kjer nastaja znanje svetovne kakovosti v slovenskem jeziku. Vsaka generacija rednih profesorjev je zato praznik intelektualne emancipacije slovenstva.« Naziv redni profesor predstavlja vstop v krog izjemno privilegiranih ljudi: »Naš privilegij je svoboda misli in izražanja le-te. Živimo ob koncu dobe, v kateri je bila svoboda misli mukoma izborjena, poveličevana in zdaj že izrojena v neskončen hrup nepomembnosti in vasezagledanosti. Tudi na uglednih zahodnih univerzah se naleti na nepričakovane ovire svobode misli v imenu ponotranjenih ideologij, preračunljivosti in samopomembnosti. Naše zgodovinske tradicije enakopravnosti, solidarnosti in samoupravljanja pa ohranjajo to univerzo kot prostor svobode izražanja za tiste, ki smo si jo prislužili.« Kot morda največji privilegij pa je prof. dr. Toplak izpostavila možnost, da profesorji sooblikujejo prihodnje snovalce, odločevalce in volivce.

V imenu novih rednih profesorjev se je zahvalil prof. dr. Štefan Grosek z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani: »Vprašati se moramo, ali pomeni postati in biti redni profesor samo nabiranje akademskih in strokovnih točk ali to pomeni poslanstvo ali življenjska usmeritev, ki nas opredeljuje in pomaga k ustvarjanju boljšega danes in boljšega jutri? Je to predanost iskanju novih resnic ali učenje mladih, ki stopajo po naših poteh in upajo, da nas bodo ne samo dosegli, ampak presegli na vseh področjih, strokovnih, učiteljskih in človeških? Biti profesor je to in še mnogo več.« Poslanstvo učiteljev, profesorjev je, kot pravi prof. dr. Grosek, odkrivanje, raziskovanje in prenašanje starih resnic na mlade sodelavce, študente, raziskovalce. »Le na ta način bodo dobili znanja, ki jih bodo lahko posredovali naprej. Verjamem, da smo tudi mi od svojih učiteljev, profesorjev ter seveda staršev dobili starožitne resnice.« Poleg strokovnega znanja morajo učitelji, profesorji na svoje naslednike prenesti etične in moralne vrednote, ki jih bodo prenašali naprej, in spoštovanje dostojanstva do vsakega posameznika, ne glede na raso, barvo kože, vero ali okolje, iz katerega prihajajo.

Nove redne profesorice in novi redni profesorji Univerze v Ljubljani z dne 7. januar 2019 so:

EKONOMSKA FAKULTETA
Irena von Arx Ograjenšek za področje statistika
Aleš Berk Skok za področje denar in finance
Andreja Cirman za področje denar in finance
Simon Čadež za področje računovodstvo in revizija
Tomaž Kolar za področje trženje
Črt Kostevc za področje mednarodna ekonomija
Tjaša Redek za področje ekonomija
Sergeja Slapničar za področje računovodstvo in revizija
Miha Škerlavaj za področje management in organizacija
Peter Trkman za področje poslovna informatika

MEDICINSKA FAKULTETA
Fajko Bajrović za področje patološka fiziologija
Brigita Drnovšek Olup za področje oftalmologija
Mateja Erdani Kreft za področje biologija celice
Štefan Grosek za področje pediatrija
Marko Hočevar za področje kirurgija
Andrej Janež za področje interna medicina
Janez Jazbec za področje pediatrija
Marija Petek Šter za področje družinska medicina
Matija Tomšič za področje interna medicina
Branko Zakotnik za področje onkologija
Igor Zupan za področje interna medicina

ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Polonca Trebše za področje higiena človekovega okolja