Datum objave: 12.03.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF) vas vljudno vabi na 35. Gozdarske študijske dneve. Letošnji znanstveni posvet z naslovom »Gozdna tla v trajnostnem gospodarjenju z gozdovi« bo potekal v četrtek, 11. aprila 2019, v dvorani Janeza Hribarja (D1) na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani. Posvet bo posvečen pregledu dognanj in izkušenj v zvezi z vplivom naravnih in antropogenih dejavnikov na delovanje in varovanje gozdnih tal.

Obravnavali bomo lastnosti, posebnosti in procese v gozdnih tleh, ogroženost gozdnih tal in ukrepe za njihovo varovanje. Poseben poudarek bo dan vplivom sodobnih tehnologij pridobivanja lesa na gozdna tla ter oblikovanju meril za oceno poškodovanosti gozdnih tal.

Dodatne informacije in prijava.