Datum objave: 23.03.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

 Tehnična univerza v Talinu (Estonija) je organizirala enajsto srečanje mreže BESTPRAC - The Voice of Research Administrators: Building a network of excellence, katere cilj je izboljšanje administrativnih, finančnih in pravnih postopkov pri projektih, ki so izvedeni s podporo evropskih sredstev. Glavni namen srečanja je bil predvsem osvetliti novosti, ki jih prinaša prihajajoči okvirni program Obzorje Evropa, in pregledati možnosti za trajnostno ohranitev mreže BESTPRAC, s ciljem širjenja kompetenc in dobrih praks v novih državah članicah (EU 13). Univerza v Ljubljani (UL) je kot najboljša organizacija iz EU 13 po številu raziskovalnih projektov v sklopu programa Obzorje 2020 prevzela vodenje delovne skupine, ki bo pripravila izhodišča za pogajanje za naslednji okvirni program.

Za vse udeležence sta bili organizirani dve plenarni seji. Peter Härtwich z Direktorata Evropske komisije za raziskave in inovacije je predstavil nov spletni portal za financiranje in javna naročila (Funding & Tenders Portal), ki ga je konec leta 2018 vzpostavila Evropska komisija. Predstavlja enotno dostopno točko do vseh centraliziranih programov Evropske unije in pozivov za javna naročila ter z njimi povezane postopke. Portal je nadomestil dosedanjega (Participant Portal), ki je bil namenjenim prijavam in izvedbi projektov v okviru programa Obzorje 2020. Na drugi plenarni seji z naslovom »The Art of Writing« je Ellen Schenk iz Medicinskega centra Univerze Erasmus iz Rotterdama (Nizozemska) predstavila najpomembnejše vidike pisanja uspešnih predlogov. Posnetke obeh sej si lahko ogledate tukaj.

Srečanja se je udeležilo več kot 100 predstavnikov iz različnih evropskih držav. UL sta zastopali Tjaša Nabergoj iz univerzitetne službe za raziskovalno dejavnost ter Nina Smerdu iz pisarne za prenos znanja, ki sta hkrati tudi članici delovnih skupin mreže BESTPRAC.  

BESTPRAC.png