Datum objave: 01.04.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Tudi v poletnih mesecih, ko na Univerzi v Ljubljani (UL) ni rednih predavanj in izpitov, UL ne počiva. V tem času so raziskovalna dejavnost in druge aktivnosti, za katere med letom ni toliko časa, na vrhuncu. Ena teh dejavnosti so tudi poletne šole, ki jih posamezne članice UL organizirajo že več let, ali pa priložnostne poletne šole, vezane na različne raziskovalne in druge projekte ali programe.

Najbolj tradicionalni sta poletni šoli v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani - 55. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture ter 38. Poletna šola slovenskega jezika, ki vsako leto privabita ljubitelje slovenskega jezika s celega sveta. Zanimive so tudi druge poletne šole z različnih področij: od ekonomsko-poslovnih ved in prava do kemije, matematike in fizike, od socialnega dela do farmacije in tehničnih ved. Nekatere poletne šole bodo namenjene osnovnošolcem, druge dodiplomskim in podiplomskim študentom ter celo raziskovalcem in profesorjem.

Seznam poletnih šol