Datum objave: 03.04.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Evropska komisija bo v naslednjih treh letih financirala projekt Integriteta/Integrity, in sicer v višini 2,4 milijona evrov iz programa Obzorje 2020. V konzorciju projekta sodeluje enajst evropskih partnerjev iz devetih evropskih držav, vključno s Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani. Cilj projekta je razviti inovativen in celovit pristop za usposabljanje študentov in raziskovalcev na začetku kariere za etično in odgovorno raziskovalno delo.

Pristop bo vključeval omejevanje tako običajnih oblik akademske in raziskovalne nepoštenosti, kot so goljufije, ponarejanje in prisvajanje avtorskih del drugih (plagiatorstvo), kot tudi mejne prakse in nove oblike, na katere opozarja sodobna raziskovalna etika. Cilj je opolnomočenje tako učiteljev kot tudi študentov in raziskovalcev na začetku kariere. To je ključnega pomena, saj se bodo današnji študenti kasneje srečevali z etičnimi dilemami, ki jih sedanja praksa še ne pozna.

Poudarek bo na treh ključnih vrednotah oziroma načelih, in sicer preglednosti, poštenosti in odgovornosti. Glavna strategija raziskovalne skupine je graditi znanje in vzpostaviti orodja, ki bodo podpirala učitelje in profesorje pri usposabljanju za profesionalno etiko in integriteto. Po besedah ​​dr. Romana Globokarja in dr. Vojka Strahovnika, vodij projekta v Sloveniji, so se “vsi člani te multidisciplinarne skupine že soočili z izzivom poučevanja etike in integritete, ker je na voljo premalo gradiv in virov za študijski proces ter premalo povratnih pedagoških informacij glede učinkovitosti različnih pristopov in metod. Zato smo še posebej občutljivi na težave in izzive, s katerimi se morajo glede teh tem soočati učitelji.”

Projekt Integriteta bo razvil interaktiven učni program z aktivnimi in sodelovalnimi pedagoškimi pristopi in orodji (interaktivna orodja in aplikacije, množični odprtodostopni spletni tečaj, nabor dobrih praks za prenos med državami ipd.). Usposabljanje bo vključevalo tudi učitelje oz. mentorje in druge ključne deležnike. Z vidika vsebin bo projekt zajel celoten spekter znanstvenih disciplin, vključno z naravoslovjem, tehničnimi vedami, družboslovjem in humanistiko. Dr. Mateja Centa, raziskovalka na Univerzi v Ljubljani, pojasnjuje, “da je nujno, da se študenti različnih znanstvenih disciplin naučijo, kako se spopasti s težavami, ki jih prinaša vedno bolj konkurenčno akademsko in znanstveno okolje”, zato je “končni cilj pomagati mladim raziskovalcem, da pridobijo ta bistvena orodja in znanje med samim šolanjem, študijem oz. usposabljanjem”.

Zemljevid partnerjev, ki sodelujejo v konzorciju projekta Integriteta.

Zemljevid partnerjev, ki sodelujejo v konzorciju projekta Integriteta.