JUB si želi preko razvojnega izziva »Gradimo prihodnost z JUB-om« spoznati raziskovalce Univerze v Ljubljani in z njimi postaviti temelje prihodnjega sodelovanja. Vse vas, ki raziskujete funkcionalne, pametne premaze, zelene trajnostne premaze in recikliranje, premaze za shranjevanje in proizvodnjo energije, …, vabimo k sodelovanju pri JUB-ovem izzivu. Zakaj in kako sodelovati si preberite v intervju z JUB-ovo direktorico razvoja dr. Asjo Grafy in mag. Vojko Kos, direktorico strateškega trženja.

Datum objave: 13.08.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

 JUB je … ? 

Podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo barv in drugih izdelkov za zaključna dela v gradbeništvu in velja za najstarejšega proizvajalca barv v regiji. V skupini JUB nas je zaposlenih skoraj 800, prihodki od prodaje pa so v letu 2018 znašali 110,7 milijonov evrov.

Izdelke in rešitve razvijamo na več področjih. Ta so:

 

 • JUBova hišasistemi za obdelavo notranjih površin (osnovni premazi, izravnalne mase, notranje barve, dekorativa),
 • fasadni sistemi (malte, osnovni premazi, ometi, fasadne barve),
 • izdelki za zaščito lesa in kovine,
 • hidroizolacijski izdelki in izdelki za vgradnjo keramike,
 • izdelki za zaščito betona,
 • niansirna sredstva,
 • plastična embalaža,
 • sistemi za talne površine,
 • hiše na ključ JUB HOME.

(desno) JUB-ova hiša, ki se nahaja v tehnološko-raziskovalnem centru podjetja, prikazuje uporabo asortimana izdelkov za izgradnjo doma.

 

Kakšna je strategija razvoja JUB-a?

JUB odlikujejo sodobna avtomatizirana in robotizirana proizvodnja, visoka produktivnost, ekološka osveščenost in usmerjenost proizvodnje z vsemi ustreznimi certifikati, sodobna energetska urejenost, najsodobnejši lastni razvoj izdelkov in informacijske tehnologije, najvišji bonitetni rang ter visoki delovni in socialni standard zaposlenih. Trdno verjamemo v sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami in v trajnostnosti razvoj podjetja.

 

Gremo v korak s prihodnostjo.

Po 1. januarju 2021 bomo družinsko hišo lahko zgradili le pod pogojem, da bo ta skoraj nič-energijska. To pomeni, da bo po novem hiša za ogrevanje lahko porabila največ 25 kWh/m² toplote na leto. Zato v JUB-u dajemo velik pomen razvoju novih toplotno izolacijskih sistemov.

V prihodnje bo morala biti najmanj polovica energije proizvedena iz obnovljivih virov. Višajo se standardi glede dovoljene rabe primarne energije in tudi higienski standardi o kakovosti zraka v notranjih prostorih čemur posvečamo veliko pozornosti pri razvoju novih izdelkov.

Poseben poudarek je na trajnostnosti materialov v gradbeništvu (od surovine do izdelka). V porastu je gradnja pametnih hiš, pametnih ulic in pametnih mest.

JUB mora s svojimi materiali in rešitvami odgovarjati na vse omenjene zahteve smernic in na specifične zahteve trga. Hkrati se mora odzivati tudi na aktualne izzive; kot je razvoj materialov in postopkov za hitro vgradnjo naših izdelkov, saj se na trgu soočamo s pomanjkanjem izvajalcev (fasaderjev, slikopleskarjev, …).

 

V izzivu se osredotočate na naslednja področja: funkcionalni, pametni premazi; zeleni premazi in recikliranje; varnost premazov; hitrost in enostavnost uporabe (povečanje produktivnosti/ donosnosti); energija (tehnologija premazovanja za shranjevanje oz. proizvodnjo energije); hitrost izvedbe – 3D printing, modularna gradnja. Kako pomembna so za vas ta prednostna področja?

Vsako od naštetih področij predstavlja pomemben vidik razvoja gradbeništva v prihodnosti. Na osnovi analize 10.022.400 podatkov, ki jih dnevno dobivamo iz JUB-ovega testnega poligona usmerjamo razvojne aktivnosti.

Pametne zgradbe bodo zahtevale materiale, ki bodo dajali več kot zgolj estetski videz. Morali bodo imeti več-funkcionalne lastnosti. Primer so sistemi, ki celovito izboljšujejo ugodje bivanja in vključujejo rešitve za izboljšano izolativnost naših sistemov, izboljšano mikroklimo v prostoru (temperatura (IR reflektivni premazi), termo sistemi, vlaga (sistem za uravnavanje vlage v prostoru), čistost zraka, kromatske lastnosti izdelkov, …), izboljšane akustične lastnosti materialov (nižanje hrupa), …

Za JUB je izrednega pomena trajnostnost, nizek ogljični indeks, recikliranje (embalaže), uporaba surovin s kratko transportno potjo, okoljska deklaracija, nizke emisije-certifikati A+. Naši izdelki so okolju in uporabniku prijazni in to je naša zaveza tudi za prihodnje.

Kar so nam leta 1981 predstavljali IBM PC osebni računalniki, so danes 3D domači printerji. Danes skoraj ni gospodinjstva brez računalnika in čez 10 let bomo na isti način vsi nujno potreboval 3D printer za uresničevanje želja ter za hitrejšo pot od zamisli do izdelka. Verjetno bo to eksplozija kreativnosti in individualizacije, ki se bo kazala tudi v gradbeništvu. Tukaj je treba prisluhniti mladim – ker živijo drugače. Rojeni so v dobi visoke digitalizacije in mnogo stvari jim je samo po sebi umevnih. Njihova pričakovanja so in bodo drugačna. Brez njihovega vključevanja lahko podjetje postane nekonkurenčno na trgu.

Zavedamo se, da izvajalcev za zaključna dela v gradbeništvu vse bolj primanjkuje, hkrati pa je vse bolj nepredvidljivo tudi vreme. Zato dajemo v JUB-u posebno pozornost razvoju in promociji materialov oz. izdelkov, ki poenostavijo vgradnjo in omogočajo hitrejšo izvedbo.

 

Koliko sredstev nameravate investirati v dobre ideje s teh področij?

V celoten razvoj JUB investira približno 1,5 odstotkov neto čistih prihodkov na leto. Delež investicije v dobre ideje bo odvisen od TRL-ja posamezne ideje (nivoja tehnološke pripravljenosti). Včasih se srečamo s tehnologijami, katerih razvoj je bližje trgu, pogosto pa tudi s takimi, ki zahtevajo še veliko dodatnega razvoja. V obeh primerih pa nam je pomembno, da je ideja tržno uporabna in da lahko iz nje na koncu dobimo izdelek. Zato se v veliki meri prijavljamo na projekte, kjer idejo pripeljemo vse do nastanka izdelka in na koncu tudi dobre prodaje. 

 

Pri tem želimo poudariti, da iščemo tudi ideje na »zalogo«; torej ideje, ki se morda danes nekomu zdijo prezgodnje in zato (še) neizvedljive. Dobri smo namreč v prepoznavanju dobrih idej in veliko pozornosti namenimo načrtovanju za prihodnost. Trg se namreč nenehno spreminja. Kar je danes nepojmljivo, je lahko čez nekaj mesecev glavni trend, zato bodo morda ravno tiste »nore« ideje v bližnji prihodnosti zelo koristne.  

 

Zakaj ste se odločili za razpis izziva?

Zavedamo se, da je prava pot do dobrih inovacij, do pravih tržno zanimivih rešitev, le skupna pot z institucijami znanja.

Znanje raziskovalcev v JRO-jih je na zelo visoki ravni. Imamo kakovostni kader. Tudi midve prihajava iz JRO-ja in zato zelo dobro poznava znanstveno sfero. Veva, da so raziskovalci usmerjeni bodisi v aplikativno raziskovanje bodisi bazično.

Naš interes je vsekakor sodelovati z visoko usposobljenimi strokovnjaki na različnih področjih, z različnimi interesi in idejami. Kajti to je pravi način do novih idej, novih sodelovanj, novih izdelkov, ki ustrezajo najnovejšim zahtevam v gradbeništvu. Dejstvo je, da moramo biti vizionarski in razvijati za jutri. Seveda ne smemo pozabiti današnjih potreb trga. Zato tudi v JUB-u planiramo nove projekte, ki so 30 % odgovor na trg, 30 % odgovor na kakovost in 40 % vizionarski razvoj glede  na gradbeniške smernice.

V namen povezovanja z institucijami znanja smo del strateških partnerstev Pametne zgradbe in Tovarne prihodnosti, pri katerih smo skupaj z JRO-ji postavili akcijska načrta razvoja. Prav tako imamo dobre izkušnje povezovanja iz preteklosti.

 

Zakaj naj bi se raziskovalci prijavili?

Skupno sodelovanje bo prineslo koristi tako raziskovalcem kot tudi podjetju:

 • raziskovalci bodo imeli priložnost vključiti svoje znanje v realne rešitve in s tem pridobili dodano vrednost,
 • podjetje od sodelovanja pridobi znanje, nove in sveže ideje,
 • sodelovanje lahko raziskovalcu prinese finančne koristi (plača na projektu) oz. licenčnina,
 • raziskovalci si bodo povečali svoje možnosti pri pridobivanju novih projektov. Velika večina projektov zahteva končnega uporabnika z jasno razdelanim poslovnim načrtom (dvig prodaje oz. izboljšanje konkurenčne prednosti),
 • JUB je veliko slovensko podjetje s tradicijo in lahko pomeni dobro referenco, s sodelovanjem z nami pa si lahko raziskovalci povečujejo prepoznavnost na posameznem raziskovalnem področju,
 • sodelovanje z nami ni ovira za pripravo člankov raziskovalcev. Treba se je le dogovoriti in spoštovati pravilni vrstni red, s čimer lahko pridobimo tako konkurenčne rešitve za podjetje kot tudi članke za raziskovalce.

 

Kako bodo izbrane najboljše potencialne rešitve?

Na tem mestu želimo še enkrat poudariti, da izziv ne vidimo kot tekmovanje, kjer je lahko zmagovalec le en. Vidimo ga kot spoznavanje z ekipami oz. raziskovalci in sooblikovanje prihodnosti JUB-a. Zato ni nujno, da bo izbrana le ena ideja, morda jih bo izbranih več, z njimi pa bomo skupaj začrtali prihodnje sodelovanje.

Izbor bo slonel na več merilih: TRL, umestitev v našo strategijo, tržna zanimivost, zrelost ideje in vizionarski pristop.

 

Imate še kakšen nasvet za raziskovalce, ki se bodo prijavili na vaš izziv?

Naj razmišljajo vizionarsko. Naj razmišljajo, kako z novimi materiali obogatiti in olajšati življenje posameznikov, tako investitorjev, izvajalcev kot tudi končnih uporabnikov, z najmanjšo mero vpliva na naš življenjski prostor.

Navsezadnje sta takšna tudi naša vizija: “Skupaj, z zmagovalno miselnostjo, ustvarjamo prave rešitve. JUB, prva izbira za vaš dom” in poslanstvo: “Skozi generacije skrbimo za vaš barvit, topel in zdrav dom. JUB, od leta 1875”.

 

O naših sogovornicah

Asja in Vojka

dr. Asja Grafy, direktorica razvoja; je svojo kariero pričela v kot mlada raziskovalka v javni raziskovalni organizaciji (JRO), nato raziskovalka ter zatem vodja tehnologij. Ukvarjala se je z zaščito in trženjem inovacij, nastalih v JRO. S svojimi dolgoletnimi raziskovalnimi izkušnjami in z izkušnjami z zaščito in trženjem intelektualne lastnine se dobro zaveda velikega pomena sodelovanja gospodarstva z JRO-ji tako za samo industrijo kot tudi raziskovalce v JRO-jih. Dr. Asja Grafy spoštuje in z iskrenim zanimanjem spremlja tako aplikativno kot tudi bazično znanost, ki jih pretvarja v končni izdelek.

mag. Vojka Kos, direktorica strateškega trženja; je svojo pot začela kot mlada raziskovalka na Kemijskem inštitutu, kjer je bila že v času svoje magistrske naloge zelo aplikativno usmerjena. Za tem se je podala v prodajne in kasneje v marketinške vode, kjer ji izjemno koristi tudi znanje kemije. Svoje bogate in raznolike izkušnje danes združuje in uresničuje v vlogi direktorice strateškega trženja skupine JUB. 

 Povezava do Jubovega izziva.

Avtorici teksta in kontakt:  in , Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani.