Datum objave: 04.09.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Naročnik natečaja, ki je tudi izvajalec projekta COMPETE, s pomočjo natečaja išče idejno rešitev za boljšo prepoznavnost projekta, in sicer logotip. Izbrani logotip bo predstavljal projekt kot uradni simbol in se bo uporabljal za različne poslovne in promocijske namene: elektronska pošta, dopisi, vabila, letaki, brošure, spletna stran, družabna omrežja itd.

TEMA NATEČAJA
Center COMPETE razpisuje nagradni natečaj za izdelavo logotipa, ki bo predstavljal projekt COMPETE. 

OBJAVA NATEČAJA
Natečaj bo objavljen na spletnih straneh Univerze v Ljubljani (UL) in njenih članic Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Medicinske fakultete, Biotehniške fakultete, Fakultete za elektrotehniko, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in Naravoslovnotehniške fakultete.  

TRAJANJE NATEČAJA
Natečaj bo trajal od 5. septembra do vključno 3. novembra 2019. 

POGOJI ZA SODELOVANJE
Na natečaju lahko sodelujejo tako fizične kot pravne osebe. 

KRATKEK OPIS PROJEKTA COMPETE
Osrednji cilj projekta COMPETE je ustanovitev Centra za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo (angl. Chair Of Micro Process Engineering and TEchnology – COMPETE). V okviru petletnega projekta v vrednosti 2,5 milijonov evrov namerava ERA Chair COMPETE postati vodilni evropski center za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo z močnimi industrijskimi povezavami. Program bo vključeval izvedbo mednarodnih delavnic ter izmenjavo strokovnjakov in študentov z vodilnimi raziskovalnimi institucijami v Evropi in po svetu.

Era Chair COMPETE je izrazito interdisciplinarno zasnovan projekt, pri katerem se bodo sodelavci več skupin, ki se že ukvarjajo z razvojem mikrofluidike in na njej osnovanih tehnologij, združili z raziskovalci nekaterih temeljnih ved in z nadgradnjo obstoječega znanja razvili nove rešitve na področju biotehnologije, proizvodnje snovi, biomedicine, kakovosti živil in varovanja okolja. V projektu bodo tako poleg sodelavcev štirih kateder Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani sodelovali tudi člani raziskovalnih skupin s Fakultete za strojništvo (Laboratorij za alternativne tehnologije), Fakultete za elektrotehniko (Laboratorij za mikrosenzorske strukture in elektroniko), Biotehniške fakultete (Katedra za mikrobiologijo) in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (Inštitut za biofiziko).

LOGOTIP
Kriteriji za izbor:

  • lahka prepoznavnost in nezamenljivost;
  • likovna čistost in originalnost;
  • vsestranska uporabnost;
  • enostavna zapomljivost logotipa.

 Logotip mora vsebovati:

  • vektorsko obliko na formatu A4 (shranjen kot pdf datoteka);
  • barvno in črno-belo različico logotipa;
  • izbor tipografije;
  • izbor barvne sheme (CMYK protokol);
  • poleg grafične rešitve mora predlog vsebovati tudi idejne rešitve za dopis, vizitke, publikacije, majice;
  • opis idejne rešitve do 1200 znakov s presledki.

Vsak udeleženec lahko v tem sklopu natečaja sodeluje z največ dvema rešitvama. Vsaka rešitev mora biti celostna in mora vsebovati vse zgoraj zahtevane elemente.

STROKOVNA KOMISIJA
Tričlansko komisijo za ocenjevanje predlogov sestavljajo: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl, koordinatorica projekta COMPETE, prof. dr. Ines Mandić-Mulec, članica Strateškega odbora COMPETE, in Blanka Mekinda Vidmar, upravljavka projekta COMPETE.

NAGRADA IN AVTORSKE PRAVICE
Naročnik bo glede na odločitev komisije obvestil avtorja izbranega natečajnega predloga v spodaj določenem roku. Avtorju oziroma avtorjem izbranega natečajnega predloga bo naročnik podelil denarno izplačilo v višini 300,00 €. Denarno izplačilo bosta dobila tudi drugo uvrščeni, ki bo prejel 200,00 € in tretje uvrščeni avtor 100,00 €.

Nagrada je v bruto znesku in vsebuje odkup materialnih pravic za uporabo idejne rešitve. Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice in se ga smiselno navaja kot avtorja logotipa. Nagrada je izplačljiva v roku 30 dni po objavi rezultatov. 

V primeru da nobeno od prejetih del vsebinsko in kakovostno ne ustreza, si strokovna komisija pridržuje pravico, da nagrad ne podeli.

Sodelujoči naročniku neodplačno, časovno in krajevno neomejeno dovoljujejo javno objavo njihovih del. Sodelujoči z oddano prijavo za sodelovanje v natečaju soglašajo, da v primeru, da bodo izbrani za nagrado, na naročnika prenesejo vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice prijavljenega izdelka (v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah). Naročnik lahko avtorsko delo in posamezne elemente avtorskega dela uporablja izključno in neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe ter za vse potrebe z naročnikom povezanih oseb v Sloveniji in tujini.

Naročnik lahko pridobljene pravice prosto in samostojno prenaša na tretje osebe. Naročnik lahko avtorsko delo ali njegov del spremeni (predela ali priredi), brez kakršnekoli obveznosti do avtorja in lahko tako spremenjeno delo neomejeno uporablja. Kot predelava ali sprememba avtorskega dela (posameznih elementov ali celote) se štejejo spremembe, ki jih izvedejo organizatorji, dodajanje novih ali spremenjenih oznak, dodajanje znamk in znakov, uporabo posameznih elementov v drugih komunikacijskih produktih in orodjih. Moralne avtorske pravice na avtorskem delu so in ostanejo izključno avtorjeve.

ODDAJA NATEČAJNIH PREDLOGOV
Zadnji rok za oddajo natečajnih predlogov je 3. november 2019 (do polnoči) po elektronski pošti na: z zadevo »Natečaj logotip COMPETE. Predlogu dodajte izpolnjeno prijavnico in izjavo z vsemi zahtevanimi prilogami.

Strinjanje s pravili: Sodelovanje na natečaju pomeni popolno strinjanje z vsemi navedenimi pravili. 

OBJAVA REZULTATOV
O izbiri bodo avtorji obveščeni preko elektronske pošte najkasneje do 20. 11. 2019.
Rezultate natečaja bo naročnik objavil najkasneje 30. novembra 2019 na spletni strani projekta COMPETE in na socialnih omrežjih.  

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
S sodelovanjem v natečaju sodelujoči soglašajo, da naročnik natečaja hrani in obdeluje njegove osebne podatke za namen izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen glede na namen izvedbe. 

DODATNE INFORMACIJE
Dodatna pojasnila v zvezi z natečajem dobite na elektronski pošti:

Razpisna dokumentacija:

Vljudno vabljeni h kreativnemu natečaju!
Ta projekt je prejel sredstva raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v skladu s pogodbo št. 811040