Datum objave: 08.10.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Projekt GLAT

 

Games for Learning Algorithmic Thinking (GLAT) je Erasmus+ projekt, ki je se je začel oktobra 2017 in zaključil konec septembra 2019.

 

Splošni cilj projekta je bil izboljšati odnos učencev do programiranja in razvijanja algoritmičnega razmišljanja, zmanjšati »strah« pred programiranjem in povečati zanimanje učencev za izbiro kariere na področjih IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) in STEM (naravoslovje, tehnologija in matematika). Organizirane so bile tri delavnice za hrvaške učitelje, ki so potekale na Univerzi na Reki, kjer so se udeleženci usposabljali glede uporabe inovativnih metod učenja v pedagoškem procesu (npr. Učenje z igrami, ipd.) in glede priprave aktivnosti za razvoj algoritmičnega razmišljanja.

 

Algoritmično razmišljanje pomaga pri reševanju problemov, povezanih z realnimi situacijami. Prav tako je povezano z logičnim razmišljanjem in ustvarjalnostjo, zato ga je potrebno vključiti v vsakodnevno učenje v različne šolske predmete. Algoritmično razmišljanje vključuje znanja z različnih področij, zlasti naravoslovja, matematike in iz področja logike.

 

Neposredno je bilo na delavnice udeleženih 20 hrvaških osnovnošolskih učiteljev, ki so se udeležili treh dvodnevnih delavnic, sodelovali pa so tudi pri razvijanju učnih priprav za svoje predmete, v katere so vključili aktivnosti za razvoj algoritmičnega razmišljanja. Učitelji iz omenjene fokusne skupine so pridobljeno znanje prenesli na svoje učence  (približno 300 učencev od 1. do 4. razreda osnovne šole).

 

 

 

Cilji projekta

 

Spodbujanje vključevanja algoritmičnega razmišljanja pri poučevanje različnih predmetov od prvega do četrtega razreda osnovne šole.

 

Usposabljanje učiteljev, vključno s pridobivanjem sodobnega znanja in veščin, povezanih z različnimi inovativnimi učnimi pristopi, kot so: Problem Based Learning (PBL), Inquiry Based Learning (IBL), Game Based Learning (GBL).

 

Več o projektu lahko preberete na spletni strani https://glat.uniri.hr/.

novica