Datum objave: 15.10.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Novice o konzorciju 

Vodja projekta, Univerza v Ljubljani in Evropska komisija, so podpisali sporazum o dodelitvi sredstev za pilotni projekt EUTOPIA.

26. septembra 2019 je bila vsem partnerjem zveze EUTOPIA predložena vloga za sofinanciranje regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov »Marie Skłodowska-Curie«. Namen štipendije za znanost in inovacije EUTOPIA (EUTOPIA-SIF) je dvigniti stopnjo ozaveščenosti o podjetništvu in inovacijah podoktorskih raziskovalcev, da bodo del prihodnje generacije vodilnih znanstvenikov in inovatorjev v Evropi. Rezultati bodo znani februarja 2020. 

Prihajajoči dogodki 

Univerza v Warwicku in univerza UPF bosta 15. oktobra v Barceloni sodelovali na srečanju vodij in sovodij delovnega svežnja 6 Mednarodno v zvezi z začetkom načrtovanja vodenja projekta. Širše srečanje delovnega svežnja 6 je načrtovano za november/december. 

Od 23. do 24. oktobra bo v Rimu potekala konferenca v okviru evropskega projekta EUniQ. Namen konference je »razvoj evropskega pristopa za celovito zagotavljanje kakovosti (evropske) mreže univerz«. Konzorcij sestavlja osem agencij za zagotavljanje kakovosti, šest ministrstev, Združenje evropskih univerz (EUA), Evropska študentska organizacija (ESU) in Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA). Zvezo EUTOPIA bosta predstavljala Katja Žibert z Univerze v Ljubljani in Steven Van Luchene z univerze VUB. Več informacij o projektu lahko najdete TUKAJ

Evropska komisija bo 7. in 8. novembra organizirala srečanje s predstavniki vseh 17 izbranih evropskih univerzitetnih zvez. 7. novembra bo predsednik ali predstavnik posamezne univerze mreže EUTOPIA sodeloval na srečanju na visoki ravni, 8. novembra pa bodo Tjaša Nabergoj, Matjaž Krajnc in Nikki Muckle sodelovali na srečanju vodstva. Konkretni dnevni red še ni določen. 

Srečanje konzorcija, načrtovano za konec oktobra v Bruslju, ne bo potekalo zaradi težav z dnevnim redom. Po uradnem začetku projekta bo januarja v Ljubljani organizirano srečanje z akademskimi vodji in podpredsedniki zveze EUTOPIA. 

Pretekli dogodki 

Dne 8. oktobra je v Bruslju potekalo srečanje med delovnim svežnjem Izobraževanje in delovnim svežnjem Raziskave in razvoj. Razpravljali so o časovnem načrtu in povezanih proračunih dejavnosti v prihajajočih mesecih.

Dne 9. oktobra je delegacija Univerze v Göteborgu, ki je vključevala dekane, prodekane in prorektorja za raziskave, obiskala univerzo VUB. Razpravljali so o sodelovanju in zvezi EUTOPIA. 

Priložnosti 

Univerza v Warwicku vabi raziskovalce iz zveze EUTOPIA, da se prijavijo za novo gostujočo štipendijsko shemo: štipendije Fernandes. Te štipendije bodo raziskovalcem, zaposlenim v službah z možnostjo pridobitve naziva stalnega profesorja ali zaposlenim na začetnih akademskih položajih omogočile trimesečni obisk univerze v Warwicku (ki bo morda razdeljen na dva ali tri obiske) za razvoj dolgoročnega raziskovalnega sodelovanja. Štipendisti, ki morajo imeti manj kot 10 let podoktorskih izkušenj, bodo prejeli štipendijo v višini 2.000 GBP na mesec, povračilo potnih stroškov v višini do 1.000 GBP ter povračilo stroškov za raziskave, podporo in usposabljanje v višini do 3.000 GBP. Vloge se lahko pošljejo kadar koli in se bodo pregledovale vsak mesec, dokler ne bodo sredstva v celoti dodeljena.
Univerza v Warwicku bo zelo hvaležna, če boste to priložnost objavili v svojih ustanovah. Če boste vi ali vaši sodelavci imeli vprašanja o tej shemi, se obrnite na Mika Haymesa () z univerze v Warwicku.

Povabilo članom zveze EUTOPIA k predložitvi predlogov predmetov: Ekonomska fakulteta v Ljubljani akademike poziva k predložitvi predlogov predmetov na dodiplomski in magistrski stopnji za 21. poletno šolo Ljubljana »Take the Best from East and West« (Vzemi najboljše z vzhoda in zahoda), ki bo potekala v Ljubljani od 6. do 24. julija 2020. Če imate zamisel za zanimiv predmet v okviru poletne šole ter želite poučevati z interaktivnimi in inovativnimi pristopi v mednarodni učilnici, pošljite svojo prijavo z največ tremi različnimi predlogi predmetov. Sprejemamo predloge za predmete na dodiplomski (6 ECTS) in magistrski stopnji (7 ECTS). Predloge predmetov lahko pošljete prek spleta do 11. novembra 2019. Več informacij najdete tukaj.

Mednarodna konferenca »Brain tumors: From bench to clinic« (Možganski tumorji: od raziskav do klinike): Zvezo EUTOPIA z veseljem vabimo k prijavi na mednarodno konferenco »Brain tumors: From bench to clinic« (Možganski tumorji: od raziskav do klinike), ki bo potekala 26. novembra 2019 v Ljubljani v Sloveniji. Konferenco organizirajo Medicinski center za molekularno biologijo, Inštitut za biokemijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo v sklopu projekta Interreg TRANS-GLIOMA: Nove terapije glioblastoma z uporabo čezmejne raziskovalne translacijske platforme. Glavni cilj projekta je spodbujati prenos inovativnih medicinskih tehnik na področju onkologije, s poudarkom na glioblastomu, ter krepiti sodelovanje med raziskovalnimi ustanovami, klinikami, univerzami in podjetji. Prijavite se tukaj: https://braintumorsfrombenchtoclinic.com/registration 

eutopia logo lead