Datum objave: 30.10.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na slavnostni prireditvi v Peterlinovem paviljonu Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (UL FMF) so bile prvič podeljene Blinčeve nagrade za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike. Nagrade so namenjene vsem slovenskim fizikom, podeljujeta pa jih UL FMF in Institut Jožef Stefan (IJS).

Blinčevo nagrado za fizike na začetku kariere je prejel prof. dr. Matjaž Perc z Univerze v Mariboru, Blinčevo nagrado za vrhunske enkratne dosežke dr. Martin Klanjšek z IJS Blinčevo nagrado za življenjsko delo pa prof. dr. Peter Prelovšek z UL FMF in IJS. Slavnostna govornika na podelitvi sta bila minister za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Jernej Pikalo in direktor ARRS prof. dr. József Györkös.

Slovenski fiziki dosegajo mednarodno odmevne uspehe na različnih področjih fizike, so avtorji številnih prestižnih publikacij v najuglednejših znanstvenih revijah in vodijo velike mednarodne projekte. V njihovi sredini je že dlje časa obstajala želja po posebnih nagradah, s katerimi bi počastili najodmevnejše dosežke in najodličnejše raziskovalce v svoji sferi. Ideja o nagradah se je povezala z željo po spominu na življenje in delo enega najuglednejših slovenskih fizikov, akademika prof. dr. Roberta Blinca.

Akademik prof. dr. Robert Blinc (1933-2011) je bil eden najprodornejših slovenskih znanstvenikov, ki je s svojim delom dosegel velik mednarodni ugled. Velja za utemeljitelja uporabe jedrske magnetne resonance (NMR) pri študiju fizike faznih prehodov. Njegovi izsledki na tem in sorodnih področjih so bili podlaga za mnoge aplikacije v novih tehnologijah in industrijski praksi. Ves čas svojega delovanja si je prizadeval za mednarodno primerljivost znanstvene uspešnosti in za umeščanje slovenske fizike v sam svetovni vrh. Kot sodelavec in prijatelj je bil izjemno tankočuten in pronicljiv, na trenutke tudi iskriv in humoren. V takšnem duhu je deloval tako na Univerzi v Ljubljani (Fakulteta za matematiko in fiziko) kot na Institutu “Jožef Stefan”. Imel je tudi eno ključnih vlog pri usmerjanju nacionalne raziskovalne politike. Za svoje delo je prejel številna najvišja jugoslovanska in slovenska državna priznanja, bil je član številnih tujih akademij znanosti in najuglednejših mednarodnih strokovnih združenj ter uredniških odborov strokovnih revij.