Datum objave: 15.11.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na Ljubljanskem gradu so podelili častne nazive prvim Kongresnim ambasadorkam in ambasadorjem za leto 2019. Med 25 ambasadorji je tudi devet sodelvcev Univerze v Ljubljani. Gre za projekt Kongresnega urada Slovenije ob podpori Slovenske turistične organizacije, v sodelovanju s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana in šestnajstimi sodelujočimi partnerji. 

Prejemniki naziva Kongresni ambasador so zaslužni, da je Slovenija uspešno gostila mednarodne kongrese in druge poslovne dogodke. Ambasadorji z Univerze v Ljubljani so: prof. dr. Marko Anderluh (Fakulteta za farmacijo), prof. dr. Marija Bešter-Rogač (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo), izr. prof. dr. Alenka Fikfak (Fakulteta za arhitekturo), prof. dr. Sandi Klavžar (Fakulteta za matematiko in fiziko), izr. prof. dr. Samo Kropivnik (Fakulteta za družbene vede), izr. prof. dr. Aleš Kuhar (Biotehniška fakulteta), Sabina Otoničar (Fakulteta za družbene vede), izr. prof. dr. Anja Podlesek (Filozofska fakulteta), izr. prof. dr. Vasilka Sancin (Pravna fakulteta). 

Pogoj za nominacijo za naziv Kongresni ambasador je bila organizacija znanstveno-strokovnega ali poslovnega dogodka z vsaj sto udeleženci in vsaj polovično mednarodno udeležbo. Komisija je upoštevala dogodke, ki so potekali od leta 2014 do vključno leta 2018. Prednost so imeli dogodki regionalnih, evropskih in mednarodnih oz. svetovnih združenj, ki so v Slovenijo pripeljali čim večjo mednarodno udeležbo ali pa so bili izrednega mednarodnega pomena. 

Slovenski ambasadorski program je velikega pomena za uspeh Slovenije na področju internacionalizacije znanosti, strokovnih ved, gospodarstva in športa. Slovenskim zdravnikom, znanstvenikom, strokovnjakom, gospodarstvenikom, športnikom in drugim posameznikom, ki so aktivni na svojem področju in so člani mednarodnih združenj, ambasadorski program nudi celotno podpora; od pridobivanja do končne izvedbe mednarodnega dogodka.