Datum objave: 18.11.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) sta se dogovorila za t. i. reintegracijsko shemo – Program Aleša Debeljaka. Z njo želijo čim več mladih raziskovalcev, ki se izobražujejo v tujini, privabili domov. Program bo omogočal vključitev oziroma vrnitev v delovno razmerje na raziskovalne organizacije v Sloveniji raziskovalcem, ki delujejo v tujini oz. so tam pred kratkim zaključili doktorski študij, in izpolnjujejo pogoje za vodjo raziskovalnega projekta. Razpis bo objavljen še letos v okviru vsakoletnega javnega razpisa za raziskovalne projekte ARRS. Program enakomerno zajema vse znanstvene vede. 

Pogoji za prijavo projekta iz Programa AD

 • Raziskovalec biva v tujini in ni zaposlen v Sloveniji (kar vključuje tudi raziskovalce, ki so zagovor doktorske disertacije opravili v tujini v letu 2019 do zaključka javnega razpisa) in na dan izteka roka za oddajo prijav od zagovora prvega doktorata ni poteklo več kot 10 let.
 • Raziskovalec je državljan Republike Slovenije.
 • Raziskovalec mora biti evidentiran na raziskovalnem projektu, ki ga vodi, najmanj v višini
  680 raziskovalnih ur letno (40 % od 1700 raziskovalnih ur). Ob sklenitvi pogodbe za raziskovalni projekt, pridobljen na Javnem razpisu za raziskovalne projekte za leto 2020 mora njegovo sodelovanje obsegati vsaj 40 % delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost.
 • Izpolnjevati mora pogoje za vodjo temeljnega projekta.
 • V primeru pridobitve projekta raziskovalec iz Programa AD ne more ponovno prijaviti projekta v okviru enakega ali sorodnega mehanizma.

Izvedbeni elementi Programa AD

 • Okvirni obseg sredstev za shemo: 1.200.000 EUR letno.
 • Vrednost posameznega projekta 100.000 letno v trajanju 2 ali 3 let.
 • Na raziskovalno vedo se v izhodišču odobrita dva najbolje ocenjena projekta, pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede. V primeru, da so v okviru vede prijavljeni le projekti z enega področja, se odobrita dva najbolje ocenjena projekta znotraj istega področja. 
 • V primeru, da na kateri izmed ved ni dveh projektov, ki presegata postavljeni ocenjevalni prag, ZSA predlaga projekte Programa AD na drugi vedi, pri čemer sledi določilom iz prejšnjega odstavka.
 • V primeru, da ni odobrenih 12 projektov, se preostanek sredstev sorazmerno porazdeli med vede, za katere je ZSA predlagal sofinanciranje manj kot dveh projektov.