Datum objave: 19.11.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V okviru Programa usposabljanj za kulturo kakovosti UL

VABIMO ZAPOSLENE UNIVERZE V LJUBLJANI NA USPOSABLJANJE

 

RETORIKA V SLOVENŠČINI

  

IZVAJALEC: izr. prof. dr. Hotimir Tivadar (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, oddelek za slovenistiko)

TERMIN: 29. 11. (15 -20 h), 13. 12. (10-15h) in  14. 12. 2019 (10-15h)

TRAJANJE: 15 ur (v treh srečanjih)

LOKACIJA: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana

Predavanja z vajami ter komunikacija bosta predvsem interaktivna, torej je aktivno sodelovanje, tj. govorjenje, udeležencev OBVEZNO, saj je delavnica izrazito praktično naravnana.

Delavnica je namenjena vsem zaposlenim, ki v okviru svojega delovnega mesta javno nastopajo, informirajo in predstavljajo aktivnosti ter imajo večkrat izzive predstavljanja. Udeleženci se bodo pripravljali na kakovostno komunikacijo, kar pa brez teoretične predstavitve vloge slovenščine v sodobnem svetu ne bo mogoče; predstavitev različnih oblik govora in seznanitev z osnovnimi pravili kakovostnega javnega nastopa (iskrenost, spoštljivost do poslušalcev), govora (govorna tehnika) in slovenske knjižne izreke (pravorečje). Poleg tega se bomo ozrli tudi na pravopisno-jezikovna vprašanja, ki bodo udeležencem delale težave oz. jih bo zanimalo.

Cilj programa:

·         izboljšanje (knjižnega iz)govora udeležencev, saj je kakovosten govor nujen  za boljše poučevanje,

·         zavedanje različnih govornih položajev,

·         zavedanje lastnega govora in morebitnih motečih lastnosti le-tega,

·         kakovostnejše izražanje in komunikacija tako v pisnem kot govorjenem jezikovnem kodu.

Udeleženci bodo za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi.

Usposabljanje poteka v okviru Programa usposabljanja za kulturo kakovosti UL.

Dodatne informacije: .

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

VSA PROSTA MESTA ZA USPOSABLJANJE SO ZASEDENA

Prijava poteka preko Sharepoint-a in je aktivirana preko aktivnega imenika vaše članice – za dostopanje uporabite svoje običajno uporabniško ime in geslo (kot npr. za vašo elektronsko pošto). Če se vam ob prijavi pokaže obvestilo »Kritična napaka«, vklopite »Združljivostni pogled«. To naredite tako, da kliknete »Orodja« -> »Nastavitve združljivostnega pogleda« -> »Dodaj« (s čimer se »uni-lj.si« prestavi v spodnje okno, kjer so dodana spletna mesta za združljivostni pogled).

 

Rok za prijavo je do zapolnitve prostih mest.

Zaradi izrazito praktične in aktivne narave dela je število udeležencev omejeno na 12.

Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani.

 

Vljudno vabljeni!