Datum objave: 02.12.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Novice o konzorciju

Septembra se je odbor zveze EUTOPIA strinjal, da bo zveza sodelovala kot poskusni primer pri projektu »EuniQ«. Cilj tega projekta je razvoj celovitega okvira ocenjevanja kakovosti za oceno evropskih univerz. Projekt financira Evropska komisija, uvedla pa ga je flamska skupnost. 

Konec oktobra je bila v okviru projekta EUniQ za vse izbrane evropske zveze organizirana delavnica, namenjena obravnavi okvira ocenjevanja, ki bo zdaj preizkušen v pilotnih pregledih štirih zvez, ki veljajo za poskusne primere (YUFE, UNITE!, UNA in EUTOPIA). Zvezo EUTOPIA bosta ocenili slovenska in latvijska agencija za zagotavljanje kakovosti (SQAA in AiC), kar se bo verjetno zgodilo junija 2020. Katja Žibert Kamšek (UL) in Steven Van Luchene (VUB) sta predstavljala zvezo EUTOPIA.

Univerza v Cergy-Pontoiseu je uradno postala Univerza CY Cergy Paris, kar je rezultat zbliževanja univerze UCP, šole EISTI (tehnika), šole EPSS (socialno delo) in šole ILEPS (šport). Univerza CY Cergy Paris ohranja pomembno povezavo z drugimi šolami z Univerze Paris Seine, zlasti pa s poslovno šolo ESSEC.

Evropska komisija je 7.novembra v Bruslju organizirala dogodek za predstavnike 17 izbranih evropskih univerzitetnih zvez. Tega dogodka so se udeležili vsi predsedniki zveze EUTOPIA in predstavniki študentov. V prilogi najdete dnevni red za dopoldanski del, na tej povezavi pa dnevni red za popoldanski del.

Evropska komisija je 8. novembra pripravila predstavitev vodstva o upravnem postopku na evropskih univerzah. Na tem sestanku so kot predstavniki zveze EUTOPIA sodelovali Matjaž Krajnc, Tjaša Nabergoj in Nikki Muckle. Na sestanku so bile obravnavane finančne in pogodbene podrobnosti ter podrobnosti poročanja in način, kako bo 17 zvez medsebojno sodelovalo. Podrobnosti finančnih in pogodbenih vprašanj bodo predstavljene na januarskem sestanku zveze v Ljubljani.

Zveza EUTOPIA rodila šesterčke.

Člani delovnega svežnja 2 »Izobraževanje« so na sestanku po Skypu prejšnji torek, 19. novembra, določili prve učne enote, ki bodo prejele oznako EUTOPIA. Vsaka od šestih partnerskih univerz je predlagala sestavino trenutnega učnega načrta in bo prevzela odgovornost za razvoj te učne enote v medinstitucionalni učni skupnosti, ki vključuje učiteljsko osebje, študente in dodatne akademske deležnike vseh univerz zveze EUTOPIA. Izbira učnih enot odlično ponazarja lastnosti učenja zveze EUTOPIA, ki temelji na izzivih in je usmerjeno v znanost. Poleg tega se prve teme odzivajo na potrebe družbe, saj vključujejo evropsko upravljanje, trajnost, večjezičnost in raznolikost, kognitivno znanost, podatkovno znanost in poslovni razvoj za inovativno tehnologijo.

Zlasti smo zelo ponosni, da so vključeni sodelavci visoko cenjeni ne le zaradi svojega pedagoškega pristopa, temveč tudi zaradi prispevka k raziskavam in inovacijam na naših partnerskih univerzah. Cilj delovnega svežnja 2 je torej sodelovanje z drugimi delovnimi svežnji, da bi te učne enote postale značilne za učne skupnosti in skupnosti znanja na evropski ravni.

Za pripravo na uradni začetek projekta decembra so se 20. novembra sestali partnerji zveze EUTOPIA, da bi razpravljali o ključnih ukrepih delovnega svežnja 7.1 »Trajnost«. Razpravljali so o različnih ukrepih delovnega podsvežnja, zlasti o odboru za kakovost, poslovnem modelu in drugih povezanih vprašanjih. Predloga za potrebne informacije od vsakega partnerja bo naslednji teden poslana vsem osebam za stik v okviru delovnega svežnja 7.1.

Pretekli obiski

Univerza v Warwicku in Univerza Pompeu Fabra sta se 4. in 5. novembra sestali v Barceloni, da bi pregledali in posodobili rezultate delovnega svežnja 4 »Ustvarjanje prostora« za pripravo uvodnega sestanka svežnja. Strinjali sta se, da bo sestanek vseh partnerjev (vodij delovnega svežnja 4), na katerem bodo skupaj podrobno pregledali potrebno delo, potekal v prvem tednu zveze EUTOPIA januarja naslednje leto. 

Med 12. in 14.novembrom je delegacija z Univerze CY Cergy Paris obiskala Univerzo v Warwicku, kjer sta skupaj organizirali delavnico z naslovom: »Heritage, memory and creation: conflicting truths and engagement« (Dediščina, spomin in ustvarjanje: nasprotujoče si resnice in vključevanje). Sklepe in fotografije te delavnice lahko najdete na tej povezavi.

Opomnik

Obveščamo vas, da je na voljo nova gostujoča štipendijska shema Univerze v Warwicku:štipendije Fernandes.Te štipendije bodo raziskovalcem, zaposlenim v službah z možnostjo pridobitve naziva stalnega profesorja ali zaposlenim na začetnih akademskih položajih omogočile trimesečni obisk Univerze v Warwicku (ki bo morda razdeljen na dva ali tri obiske) za razvoj dolgoročnega raziskovalnega sodelovanja. Vloge se lahko pošljejo kadar koli in se bodo pregledovale vsak mesec, dokler ne bodo sredstva v celoti dodeljena. Če boste vi ali vaši sodelavci imeli vprašanja o tej shemi, se obrnite na Mika Haymesa () z Univerze v Warwicku.

Obveščamo vas, da bo 26. novembra 2019 v Ljubljani potekala mednarodna konferenca »Brain tumors: From bench to clinic« (Možganski tumorji: od raziskav do klinike). Konferenco organizirajo Medicinski center za molekularno biologijo, Inštitut za biokemijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo v sklopu projekta Interreg TRANS-GLIOMA Nove terapije glioblastoma z uporabo čezmejne raziskovalne translacijske platforme. Pasivna registracija je še vedno mogoča do 25. novembra na tej povezavi.

 

eutopia logo lead