Datum objave: 13.12.2019

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je svečano razglasil tretjo skupino novih rednih profesorjev in profesoric Univerze v Ljubljani. Univerzitetni senat je na predlog članic izvolil nove redne profesorice in profesorje z različnih področij znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela.

Zbrane prejemnike nazivov je najprej nagovoril rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič: »Mnogi med vami ob današnjem doseženem nazivu že opravljate najzahtevnejša dela na svojih članicah: na primer vodite katedre, oddelke in laboratorije, zahtevne domače raziskovalne programe in mednarodne raziskovalne projekte, tesno sodelujete s tujimi univerzami, inštituti in podobno. Univerzi vračate tisto, kar vam je dala – neprecenljivo znanje in raziskovalni duh. In prav to je tisto, kar nam lahko zagotovi razvoj v prihodnosti.« Kot je dejal, so s tem, ko so prejeli naziv, dokazali, da zmorejo prehoditi pot, ki jo zahteva najvišja kakovost poklica visokošolskega učitelja.

Slavnostna govornica prof. dr. Polonca Kovač s Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani je poudarila, da je prejem naziva rednega profesorja oz. profesorice izjemno pomemben korak v karieri posameznika, ki pa se izraža tudi na institucionalni in disciplinarni ravni. »Vaši dosežki, dragi kolegi, pomenijo dobrobit in širjenje ugleda Univerze v Ljubljani in članic, na katerih delujete, ter znanstvenega oz. umetniškega področja, ki mu pripadate. Pravijo, da postaneš redni profesor, ko ni pričakovati od posameznika nič več izrednega, a ravno tu prisotni vemo, da pač ni tako,« je dejala dr. Kovač.

V imenu novih rednih profesoric in profesorjev se je zahvalila nova redna profesorica Univerze v Ljubljani Mojca Smolej, ki je izpostavila težavno pot do uveljavitve profesoric: »Ko je leta 1919 medicinska fakulteta želela uvesti numerus clausus, so predlagali, da bi odslovili tujce in - ženske. A predlog ni uspel in šest študentk je lahko študiralo. Prve študentke so izvirale iz meščanskega okolja, drugim pa je bilo bistveno težje. Šele v tridesetih letih se je število študentk povzpelo nad 300, dve tretjini jih je študiralo na Filozofski fakulteti. Že leta 1940 je Filozofska fakulteta dobila prvo docentko za petrografijo v Kraljevini Jugoslaviji – Ljudmilo Dolar-Mantuani, ki pa jo je nemila usoda po vojni pregnala v severnoameriški eksil, kjer je gradila številne jezove. Prva asistentka Filozofske fakultete Alma Sodnik pa je šele po vojni postala izredna profesorica in pozneje prva dekanja, tedaj edina v socialistični Jugoslaviji. Leta 1948 je tudi slovenska književnost dobila svojo prvo docentko – Marjo Boršnik.«

Foto utrinke s podelitve si lahko ogledate tukaj.

Avtor vseh fotografij je Foto studio NORA.

 

Nove redne profesorice in novi redni profesorji Univerze v Ljubljani z dne 13. december 2019 so:

FILOZOFSKA FAKULTETA
Danica Čerče za področje književnosti v angleškem jeziku
Jason Frederick Blake za področje književnosti v angleškem jeziku
Lilijana Burcar za področje književnosti v angleškem jeziku
Zdravko Kobe za področje filozofija
Mojca Krevel za področje književnost v angleškem jeziku
Janko Lozar Mrevlje za področje filozofija
Darko Ogrin za področje geografija
Mateja Pezdirc Bartol za področje slovenska književnost
Agnes Pisanski Peterlin za področje prevodoslovje
Gregor Pompe za področje muzikologija
Eva Sicherl za področje angleški jezik
Mojca Smolej za področje slovenski jezik
Polona Vilar za področje informacijska znanost
Jernej Weiss za področje muzikologija 

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Matejka Bizjak za področje tekstilstvo