Datum objave: 21.01.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Nepovratna sredstva za razvoj kreativnega sektorja, razvoj inovativnih idej ter spodbujanje sodelovanja med kreativnim sektorjem in gospodarstvom bodo zopet na voljo v sredini februarja.

Ministrstvo za kulturo RS bo predvidoma sredi februarja objavilo drugi razpis za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021«. Predmet razpisa bodo finančne spodbude za kreativni sektor, ki bodo razdeljene po naslednjih sklopih:

 • Sklop A1: Semenska faza »Preveritev koncepta«
  Semenska faza bo namenjena raziskovanju, inoviranju in demonstraciji uporabe projektov kreativnega sektorja v realnem okolju s ciljem preveritev in pridobitev možnosti za komercializacijo.
  Višina sofinanciranja: do 15.000 € na projekt.
 • Sklop A2: Zagonska faza - »Kreativni Start Up«
  Zagonska faza bo namenjena zagotavljanju podpore podjetjem s področja kreativnega sektorja v fazi rasti, izboljšavi poslovnih procesov, spodbujanju ambicioznih inovativnih razvojnih projektov in širjenju na mednarodne trge.
  Višina sofinanciranja: do 40.000 € na projekt.
 • Sklop A3: Povezovanje KKS in gospodarstva - »Kreativni povezovalnik«
  Kreativni povezovalnik bo spodbujal strateško sodelovanje podjetij s področja kreativnega sektorja z ostalimi gospodarskimi področji skozi razvoj inovativnih rešitev, proizvodov, storitev ali procesov.
  Višina sofinanciranja: do 30.000 € na projekt.

Če se želite na razpis vnaprej pripraviti, si lahko ogledate lanskoletno razpisno dokumentacijo s prijavnico in razpisnimi pogoji: arhiv Ministrstva za kulturo RS.

Univerza v Ljubljani in Pisarna za prenos znanja UL podpirata in spodbujata prenos znanja na področju družboslovja, humanistike in umetnosti. Stopite v stik s Pisarno za prenos znanja