Datum objave: 21.01.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

21. januarja 2020 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Tanja Dmitrović je danes promovirala naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Nikša Hero
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjava dveh pristopov operativnega zdravljenja idiopatskih skolioz
mentor: prof. dr. Rok Vengust

2. Zala Lužnik
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vzgoja in opredelitev človeških limbalnih epitelijskih matičnih celic
mentor: prof. dr. Marko Hawlina
somentor: prof. dr. Alojz Ihan

3. David Martinčič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Optimalen volumen injiciranega kostnega cementa pri vertebroplastiki
mentor: prof. dr. Rok Vengust

4. Maja Marušič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Sekundarne strukture z gvanini bogatih zaporedij iz genomov človeških papilomavirusov
mentor: prof. dr. Janez Plavec                    

5. Boštjan Matos
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Nekodirajoče RNA kot možni genetski kazalci preživetja pri bolnikih z gliomi
mentor: prof. dr. Damjan Glavač
somentorica: prof. dr. Mara Popović           

6. Sara Redenšek
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Farmakogenetski označevalci neželenih učinkov dopaminergičnega zdravljenja pri Parkinsonovi bolezni
mentorica: prof. dr. Vita Dolžan                                  
somentorica: izr. prof. dr. Maja Trošt

7. Vedran Ceranić
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga Evropskega sodišča za človekove pravice pri izgradnji partikularnega ustavnega prava
mentor: prof. dr. Saša Zagorc

8. Luka Mišič
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Socialna pravičnost kot vprašanje upravičenosti redistribucije v sistemu socialnih zavarovanj
mentor: prof. dr. Grega Strban

9. Sara Remškar Rejc
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Oglaševanje zdravil: med omejevanjem in svobodo oglaševanja
mentor: izr. prof. dr.  Mitja Kovač
somentor: prof. dr. Peter Grilc

10. Barbara Tekavec
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Ustavne spremembe v Bosni in Hercegovini v luči prizadevanj za vstop v Evropsko unijo
mentor: prof. dr. Saša Zagorc

11. Urban Vrtačnik
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Pravni vidiki biomedicinske pomoči pri spočetju
mentor: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic