Datum objave: 11.02.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Novice o konzorciju 

Linde Moriau (VUB) bo od januarja pomagala Rosetti S’Jegers kot projektna referentka za DS2. Linda je zaposlena na oddelku za izobraževanje in študentsko politiko univerze VUB. Izvaja usposabljanje študentov v programu »Reason and Engage« (Razlog in vključevanje) na ravni univerze in usklajuje strateški projekt UNIVER.CITY (povezave so v flamščini). 

Univerza v Ljubljani pozdravlja novi sodelavki, ki sta se pridružili skupini za vodenje projekta EUTOPIA UL: Matejo Melink, ki bo usklajevala notranje dejavnosti v zvezi s projektom EUTOPIA 2050, in Iris Ivaniš, ki bo vključena v pomoč pri akademskem delu in upravljanju pri DS5. 

Prihajajoči dogodki  

Oddelek za elektrotehniko univerze CY Cergy Paris Université – Tehnološki inštitut Cergy Pariz – bo od 27. do 30. aprila organiziral mednarodni teden. To bo priložnost za lokalne predavatelje, da ponudijo predavanja v angleščini in zlasti da povabijo tuje kolege, naj svoje delo in raziskave predstavijo študentom ter obiščejo Pariz. Vaše potne stroške (letalsko vozovnico/vozovnico za vlak/dve nočitvi v hotelu) lahko krije oddelek, razen če udeležbo podpira program mobilnosti osebja Erasmus+.  

Priložnosti

Univerza v Warwicku vabi raziskovalce na začetku poklicne poti iz zveze EUTOPIA, da se pridružijo uredniškemu odboru revije Exchanges: The Interdisciplinary Research Journal. To je interdisciplinarna spletna revija z odprtim dostopom, ki nastaja pod vodstvom strokovnjakov in vključuje strokovne preglede. Namenjena je objavljanju zelo kakovostnih del raziskovalcev na vseh področjih. 

To je priložnost za karierni razvoj raziskovalcev na začetku poklicne poti (v tem primeru so splošno opredeljeni kot raziskovalci ob koncu doktorskega študija in podoktorski raziskovalci) v uredniški skupini mednarodne interdisciplinarne revije. Urednikom bo pomagal glavni urednik revije Gareth Johnson, delovali pa bodo kot ambasadorji revije Exchanges v svojih institucijah z namenom privabljanja avtorjev k objavljanju prispevkov v reviji. 

Za več informacij se obrnite na . Če vas ta priložnost zanima, vas prosimo, da se prijavite do petka, 28. februarja. Spodaj je navedenih nekaj ustreznih povezav.
O reviji: https://exchanges.warwick.ac.uk/about
Smernice za avtorje: https://exchanges.warwick.ac.uk/guidance
Blog urednikov: https://blogs.warwick.ac.uk/exchangesias/ 

Mreža evropskih univerz EUTOPIA je objavila skupni razpis partnerskih univerz za sodelovanje v okviru skupnega somentorstva pri pripravi doktorske disertacije doktorandov univerz te mreže. Univerza v Ljubljani v tem razpisu sodeluje s CY Cergy Paris Université, za skupno somentorstvo pa sta v študijskem letu 2020/2021 predvideni dve mesti - za enega doktoranda z Univerze v Ljubljani in enega s CY Cergy Paris Université. K sodelovanju so vabljeni mentorji mladih raziskovalcev, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v 1. letnik doktorskih študijskih programov. Na ta način imajo mladi raziskovalci možnost pridobitve doktorata znanosti na obeh univerzah.
Rok za prijavo: 20. 4. 2020 (do 13.00 ure)
Razpis in prijava
Razpisno besedilo

 

eutopia logo lead