Datum objave: 12.02.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Mreža evropskih univerz EUTOPIA je objavila skupni razpis partnerskih univerz za sodelovanje v okviru skupnega somentorstva pri pripravi doktorske disertacije doktorandov univerz te mreže. Univerza v Ljubljani v tem razpisu sodeluje s CY Cergy Paris Université, za skupno somentorstvo pa sta v študijskem letu 2020/2021 predvideni dve mesti - za enega doktoranda z Univerze v Ljubljani in enega s CY Cergy Paris Université.

K sodelovanju so vabljeni mentorji mladih raziskovalcev, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v 1. letnik doktorskih študijskih programov. Na ta način imajo mladi raziskovalci možnost pridobitve doktorata znanosti na obeh univerzah.


Rok za prijavo: 20. 4. 2020 (do 13.00 ure)
Razpis in prijava
Razpisno besedilo

eutopia logo lead