Datum objave: 17.02.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Prejemnika Bergmanove nagrade za leto 2019 sta Franc Forstnerič z Univerze v Ljubljani (Slovenija) in Mei-Chi Shaw z Univerze Notre Dame. Nagrada, ustanovljena leta 1988, priznava matematične dosežke na raziskovalnih področjih, s katerimi se je ukvarjal Stefan Bergman.

Franc Forstnerič je Bergmanovo nagrado prejel za številne prispevke k teoriji funkcij več kompleksnih spremenljivk (SCV) ter tudi na področju kompleksne geometrije in geometrijske analize. Nagrada priznava njegovo temeljno delo pri preslikavi problemov v domenah kompleksnih ploskev in splošnejših kompleksnih mnogoterosti, teoriji aproksimacije v teoriji funkcij več kompleksnih spremenljivk, razvoju principa Oka ter kompleksnih metodah analize v teoriji minimalnih ploskev. Gre za široko in obsežno delo, ki bistveno prispeva k razumevanju teorije funkcij več kompleksnih spremenljivk, kompleksne geometrije in geometrijske analize. Forstneričevo zgodnje delo je vključevalo preiskave pravilnosti in strukture holomorfnih preslikav med domenami v kompleksnih prostorih, ki so močno zaznamovale njegovo nadaljnje delo v tej smeri. Pomembni vidiki njegovega dela, ki jih priznava nagrada, so tudi ključni prispevki k teoriji aproksimacije v povezavi s principom Oka in tudi splošnejši razvoj principa Oka ter njegovo delo o obstoju nekritičnih holomorfnih preslikav Steinovih mnogoterosti. Pomemben napredek na tem področju pa predstavlja tudi njegovo novejše delo o uporabi kompleksne analize v teoriji minimalnih ploskev.

 Forstneričevo delo je globoko zaznamovalo teorijo funkcij več kompleksnih spremenljivk, kompleksno geometrijo in geometrijsko analizo ter je v skupnostih raziskovalcev še naprej deležno velikega zanimanja.