Datum objave: 18.02.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na uradnem uvodnem srečanju projekta EUTOPIA v Ljubljani so se zbrali predstavniki vseh institucij, ki sodelujejo v projektu. Na tridnevnem srečanju je bilo prisotnih okoli 50 udeležencev projekta sodelujočih držav, med njimi prorektorji univerz, vodje in sovodje sedmih delovnih svežnjev, projektni vodje ter člani posameznih delovnih svežnjev.

Na začetku sta udeležence prek videoklica pozdravili koordinatorici projektov Erasmus+ z Evropske komisije Corinne Leveque in Lucie Trojanova. V svoji kratki predstavitvi sta poudarili pomen programa Evropskih univerz, katerega del je tudi zveza oziroma projekt EUTOPIA, ter pričakovanja komisije pri izvedbi projekta – tako z vsebinskega kot administrativno-finančnega vidika.

Srečanje se je nadaljevalo s predstavitvami posameznih delovnih svežnjev, kjer so se aktivnosti že začele. Vodje delovnih svežnjev so za udeležence pripravili podrobnejši pregled nalog, ki jih bodo izvajali v prihodnjih treh letih, njihov časovni potek in finančno projekcijo.

Drugi del uvodnega srečanja je bil namenjen skupnim sestankom članov različnih delovnih svežnjev, na katerih so opredeljevali možne sinergije med načrtovanimi aktivnostmi. Medtem ko so med udeleženci teh sestankov potekale predvsem vsebinske diskusije, pa so pod vodstvom projektnega tima EUTOPIE z Univerze v Ljubljani projektni vodje z vseh univerz udeleženk določali smernice projektnega vodenja in razreševali administrativno-finančna vprašanja.

Pomembni točki srečanja sta bili namenjeni tudi dolgoročnim in trajnostnim vidikom projekta po obdobju triletnega financiranja ter obveščanja in osveščanja javnosti o zvezi in projektu EUTOPIA.

Na srečanju je potekala tudi seja izvršilnega odbora zveze EUTOPIA, ki jo sestavljajo prorektorji udeleženih univerz, vodje delovnih svežnjev projekta, generalna sekretarka zveze, projektni in ter dva predstavnika študentov.

O zvezi EUTOPIA

Cilje projekta EUTOPIA je oblikovanje novega modela visokega šolstva v Evropi, ki bo skladen s sodobnimi praksami in pristopi na trgu znanja, kar bo pospešilo povezovanje vseh štirih stebrov: raziskovanja, izobraževanja, inoviranja in prenosa znanja v družbo. Projekt koordinira Univerza v Ljubljani, vanj pa so vključene še Univerza v Warwicku, Univerza Vrije Universiteit Brussel, Univerza v Göteborgu, Univerza Cergy Pariz in Univerza Pompeu Fabra Barcelona. Projekt se izvaja v okviru istoimenske zveze evropske univerze, ki se ji je Univerza v Ljubljani priključila pred dobrim letom.

Za triletni razvojni projekt so projektni partnerji, združeni v zvezo EUTOPIA, v okviru razpisa Erasmus+ pridobili pet milijonov nepovratnih sredstev.