Datum objave: 21.02.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani sodeluje s črnogorskimi institucijami v okviru projekta »Fostering Internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Strategic Planning / IESP«. V projekt je skupno vključenih devet partnerjev – tri univerze iz Črne gore (Univerza v Črni gori, Univerza v Donji Gorici, Univerza Medditaranean), tri evropske univerze (Univerza v Ljubljani, University Côte d’Azur, University of Cadiz) in neakademski partnerji (Ministrstvo za izobraževanje, Ministrstvo za znanost, Agencija za nadzor in zagotavljanje kakovosti visokega šolstva Črne gore). 

Projekt IESP se je začel lani novembra. Njegov cilj je povečanje mednarodne prepoznavnosti sodelujočih črnogorskih univerz z zagotavljanjem najboljšega modela za krepitev različnih vidikov internacionalizacije. V okviru projekta bodo črnogorske institucije pripravile strategijo internacionalizacije z akcijskim načrtom, izboljšale veščine in usposobljenost akademskega in neakademskega osebja za delo v procesu internacionalizacije, pogoje za mobilnost ter razvile mehanizme za spremljanje in evaluacije procesa internacionalizacije. 

Obisk Univerze v Ljubljani je prvi študijski obisk, ki je načrtovan v okviru tega projekta in je namenjen predstavitvi praks Univerze v Ljubljani na področju internacionalizacije. Črnogorskim partnerjem smo v okviru prvega delovnega dne predstavili našo strategijo internacionalizacije, pristop k vzpostavljanju mednarodnih partnerstev, sodelovanje v mednarodnih programih, mrežah in združenjih, nudenje podpore tujim študentom, možnosti na področju kariernega razvoja, podporo in promocijo na področju projektov in znanstvenih dosežkov. Naslednji dan smo črnogorskih predstavnikom predstavili strategijo internacionalizacije na nacionalnem nivoju, aktivnosti NAKVIS, študijske programe z vidika internacionalizacije, Leto plus, sodelovanje z gospodarstvom, kazalnike kakovosti v procesu internacionalizacije in primere dobrih praks fakultet.