Datum objave: 18.03.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik in za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) se v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. aprila 2020.


Zaradi izrednih razmer ob pojavu epidemije korona virusa se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik in za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. aprila 2020.

Kot pravočasna se upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 9. aprila 2020 in
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 9. aprila 2020, natisnjena in v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 14. aprila 2020.