Datum objave: 01.04.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V teh negotovih časih smo veseli novic, ki bodo doprinesle k svetlejši prihodnosti Univerze v Ljubljani (UL) in njenih članic. Z optimizmom smo sprejeli vest, da se je zaključil odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni) projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev in izbiro izdelovalcev dokumentacije za nova objekta Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (UL FS) in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani (UL FFA). Tako sta dve članici UUL bližje dolgoletni želji, da se priključita univerzalnemu središču Brdo, kjer se že nahajajo Biotehniška fakulteta UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL ter Fakulteta za računalništvo in informatiko UL.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič se zaveda, da bo pot do izgradnje še dolga, vendar je ob čestitkah ponovno poudaril, da si bo »Univerza v Ljubljani še naprej prizadevala za uspešno pridobitev potrebnih finančnih sredstev za izgradnjo.«

Tako dekan UL FS prof. dr. Mitjan Kalin kot dekanja UL FFA prof. dr. Irena Mlinarič Raščan sta si pred začetkom natečaja delila vizijo. Želela sta novi stavbi fakultete, ki bosta pedagogom in študentom zagotovili kakovostne delovne pogoje za študij in raziskovanje, vrhunske, sodobne in tehnično brezhibne laboratorijske ter druge z njimi povezane prostore, ki bodo ustvarjali stimulativno univerzitetno okolje. Po končanem izbirnem postopku sta oba zadovoljna s predlaganimi rešitvami, saj so tako na UL FS kot na UL FFA dobili urbanistične in arhitekturne rešitve, ki so inovativne, atraktivne, sodobne in hkrati funkcionalne.

Dekan UL FS prof. dr. Mitjan Kalin je bil nad izbiro arhitekturne rešitve nove stavbe arhitekturnega biroja Sadar+Vuga navdušen. Povedal je, da si »takšno stavbo želimo, zaslužimo in upam, da nam bo s skupnimi močmi – ob pomoči države, UL in gospodarstva tudi uspelo.« UL FFA pa je v tej fazi na arhitekturnem natečaju podelila dve enakovredni drugi nagradi dvema rešitvama, ki potrebujeta nadgradnjo za dokončno odločitev. Tudi dekanja FFA prof. dr. Irena Mlinarič Raščan je prepričana, »da bo končna izbira arhitekturne rešitve novogradnje doprinesla k uresničevanju poslanstva UL FFA, z najboljšimi strokovnjaki in storitvami v skrbi za največjo vrednoto, zdravje.«

Obema članicama ob tem čestitamo in jima želimo, da se bosta stavbi iz papirja v doglednem času preselili v univerzitetno središče Brdo in ga še dodatno obogatili.