Datum objave: 15.04.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep.

V kolikor bodo razmere dopuščale in pod pogojem, da bodo veljavni omejitveni ukrepi Vlade RS sproščeni, se za obdobje po 3. 5. 2020 v okviru UL sprejmejo naslednja priporočila:

1. Pouk se v študijskem letu 2019/20 izvede »online« povsod, kjer je to možno brez padca kakovosti.

2. Praktično usposabljanje v naslednjih oblikah (če bodo to omogočale uredbe Vlade RS):

 • individualno delo z mentorjem (raziskovalno delo, usposabljanje v simulacijskem okolju/učilnica);
 • individualno usposabljanje (npr. klinične vaje) v učnih ustanovah, če to omogoča ustanova;
 • druge oblike pouka, se lahko izvajajo pod naslednjimi pogoji:
  • zagotovljena fizična distanca (najmanj 1,5 m),
  • zagotovljeno umivanje oz. razkuževanje rok,
  • ustrezna osebna varovalna oprema, prilagojena glede na vrsto dejavnosti (zaščitna obrazna maska itd..). Oseba, odgovorna za izvedbo pouka, naj se seznani s priporočili iz spletnih strani NIJZ in MZ RS oz. se posvetuje z epidemiologom,
  • razkuževanje predmetov in površin, ko skupina zapusti prostor,
  • prezračevanje prostorov,
  • izvedba pouka v najkrajšem možnem času,
 • oseba, odgovorna za izvedbo pouka, mora pred pričetkom izvajanja dejavnosti jasno opozoriti vse študente, da morajo v primeru simptomov in znakov akutne okužbe dihal ostati doma in se ravnati po znanih priporočilih (poklicati svojega oz. dežurnega zdravnika itd.). Pred izvedbo pouka mora odgovorna oseba ponovno preveriti, da so vsi udeleženci zdravi,
 • fakulteta izdela ustrezne protokole za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom in zagotavljanja varnosti pred okužbo (osebna varovalna oprema, zagotavljanje umivanja oz. razkuževanja rok itd.). 

3. Učenje in oblike pouka, ki potekajo v večjih skupinah v učnih ustanovah, kot so bolnišnica, dom starejših občanov, razred, se do nadaljnjega preložijo do konca epidemije.

4. Preverjanja znanj in veščin:

 • priporoča se »online« izvedba ustnih izpitov in zagovorov zaključnih del,
 • priporoča se »online« izvedba ali nadomestitev z drugimi oblikami pisnega preverjanja. Ob sprostitvi omejitvenih ukrepov je izvedba možna, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji, navedeni v točki 2. 

Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica.