Datum objave: 17.04.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Zaradi trenutnih razmer smo spremenili časovni potek Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani v letu 2020. Novi roki so objavljeni v nadaljevanju. Rektorjeva nagrada je tradicionalno tekmovanje, ki spodbuja vstop inovacij na trg. Letos smo ga razdelili v dve kategoriji – študenti in raziskovalci, redno zaposlenih na Univerzi v Ljubljani. K prijavam vabimo vse, ki imate tehnološke ali netehnološke inovacije in inovativne podjetniške ideje. Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani izvaja Ljubljanski univerzitetni inkubator v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani.

Zakaj se prijaviti?

 • NAGRADNI SKLAD 12.000 € (6.000 € za posamezno kategorijo). Kot omenjeno, sta letos dve tekmovalni kategoriji; študenti in raziskovalci. Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič bo zmagovalcu kategorije podelil nagrado 3.000 €, drugemu 2.000 € in tretjemu 1.000 €.
 • DELAVNICE oblikovanja poslovne ideje, zaščite intelektualne lastnine ter nastopanja in predstavitve vaše ideje pred komisijo (pitching).
 • OCENA komercialnega potenciala ideje.
 • Najboljši boste imeli možnost vstopiti v program LUI, kjer bo zagotovljena tudi pomoč pri pridobitvi finančnih virov ter dostop do investitorjev in gospodarstvenikov.

Rok za prijavo

 • najkasneje do 7. septembra 2020 do 23.59 ure
 • svoje inovacije prijavite prek spletnega obrazca 

Pomembni datumi

 • do vključno 7. septembra: rok za oddajo prijav
 • od 10. septembra do 9. oktobra: pripravljalne delavnice: Oblikuj poslovno idejo, Kratka predstavitev (pitch), Zaščita intelektualne lastnine in Trening predstavitve ideje
 • 12. do 16. oktober: izbor 12 finalistov (6 iz skupine študentov in 6 iz skupine raziskovalcev) – predstavitev tekmovalcev pred ožjo strokovno komisijo (komisija iz 3 članov)
 • 12. november: izbor in razglasitev zmagovalcev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo pred komisijo v živo in svečana podelitev nagrad.

Kdo se lahko prijavi?

 • Zaposleni, raziskovalci ali pedagoški delavci na Univerzi v Ljubljani,
 • študenti Univerze v Ljubljani in
 • alumni Univerze v Ljubljani, za katere velja, da od zaključka študija do datuma prijave ni minilo več kot dve leti.

Člani skupin so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študenti drugih univerz, vendar mora v tem primeru vodja skupine izpolnjevati zgornje pogoje.

Pogoji za sodelovanje

Na natečaj lahko prijavite inovacije, za katere:

 • Prijavitelji nimajo do dneva prijave na natečaj izdanega nobenega računa za prodajo produktov, storitev ali intelektualne lastnine ali sklepa o pridobitvi nepovratnih sredstev s širšega področja delovanja ideje (o skladnosti področja odloči komisija, ki jo imenuje rektor).
 • Prijavitelji do vključno 7. septembra 2020 niso bili člani podjetniških timov, vključenih v subjektu podpornega okolja (podjetniški in univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki).
 • Pogoj v kategoriji raziskovalcev, redno zaposlenih na Univerzi v Ljubljani, je, da je predstavljena inovacija v 30-odstotni intelektualni lastnini v lasti Univerze v Ljubljani.
 • Prijavitelji se s prijavo zavežejo, da bodo sodelovali v izobraževalnem delu programa tekmovanja.

Merila za ocenjevanje

 • jasnost opisa ideje,
 • inovativnost projekta,
 • tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta,
 • raven tveganja glede na ocenjen tržni potencial,
 • velikost tržnega potenciala,
 • izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti,
 • kakovost ekonomike projekta,
 • kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta,
 • primernost ekipe za izvedbo projekta,
 • kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani,
 • razvitost inovacije,
 • vpliv na izboljšanje kakovosti življenja,
 • družbena odgovornost projekta,
 • projekt ni v nasprotju z etiko in moralo
 • in triminutna predstavitev ideje.

Več informacij:

 

01 620 34 82