Datum objave: 07.05.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Komisija za priznanje mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (MOL) je med sedmimi kandidatkami in kandidati za častno meščanko oz. častnega meščana MOL izbrala zaslužno profesorico dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič (Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani) in zaslužnega profesorja dr. Jožeta Mencingerja (nekdanji rektor Univerze v Ljubljani).

Prejemnika častnega naziva sta izjemno zaslužna za ugled, pomen in razvoj MOL ter za razvoj dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov Ljubljane.

»Profesorica Gabi Čačinovič Vogrinčič je zaslužna za veliko dosežkov na področju razvoja izobraževanja za socialno delo in za razvoj konceptov socialnega dela tudi v povezavi z nekaterimi drugimi strokovnimi področji,« je zapisano v utemeljitvi sklepa o podelitvi naziva častna meščanka. »V Sloveniji je prva uvedla raziskovalno področje psihologije družine, doma in v tujini je verjetno najbolj prepoznavna po svojem pojmovanju delovnega odnosa soustvarjanja in izvirnega delovnega projekta pomoči, poudarjanju vloge jezika socialnega dela in pomena refleksije o socialnem delu, ki je dozorelo v samostojno stroko in znanost socialnega dela. Poleg dela po vsem svetu je sodelovala tudi v projektih Mestne občine Ljubljana, ki so pomembno prispevali k identifikaciji potreb ranljivih skupin in iskanju odgovorov na številne izzive, s katerimi se soočajo ljudje. S svojim angažiranim delovanjem je tako pustila pomemben pečat v družbi, predvsem v mestu Ljubljana, kjer živi že šest desetletij.«

»Akademik Jože Mencinger je eden najbolj uglednih slovenski ekonomistov in dolgoletni rektor Univerze v Ljubljani, ki ga je na Pravni fakulteti v 47 letih učiteljevanja poslušalo več kot deset tisoč bodočih pravnikov,« je zapisano v utemeljitvi sklepa o podelitvi naziva častni meščan. »V dveh štiriletnih mandatih rektorstva je predvsem poudarjal avtonomijo univerze, v njenem okviru pa avtonomijo posameznih fakultet in upoštevanje matičnosti pri programih. Ljubljansko univerzo je povezal z drugimi uglednimi univerzami po svetu in si prizadeval za njeno dobro razvrstitev na lestvicah najboljših univerz, je zapisano v utemeljitvi. Od maja 1990 do maja 1991 je bil podpredsednik prve demokratične slovenske vlade in minister za gospodarstvo v njej. S svojim izjemnim znanstvenim opusom, ugledom v mednarodnih krogih in pripadnostjo Univerzi v Ljubljani je tako nedvomno pomembno prispeval k prepoznavnosti mesta Ljubljana, je še zapisano.«