Datum objave: 20.05.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

OBVESTILO O COVID-19 

COVID-19 trenutno vpliva na delovanje vseh univerz članic zveze EUTOPIA, vendar je vzpostavljena upravna kontinuiteta, da lahko zaposleni delajo od doma.
Na spodnji povezavi bomo redno objavljali najnovejše informacije o stanju glede COVID-19 pri partnerjih zveze EUTOPIA.

https://eutopia-university.eu/covid-19/

Sporočilo predsednikov, prorektorjev in rektorjev evropske univerzitetne zveze EUTOPIA je na voljo tudi na spodnji povezavi.

https://eutopia-university.eu/message-from-the-presidents-vice-chancellors-and-rectors-of-the-eutopia-european-university-alliance/ 

NOVICE O KONZORCIJU

Univerza v Ljubljani je dvema partnerjema zveze EUTOPIA 22. in 23. aprila predložila dva projekta strateškega partnerstva:

 • CoLeCo, ki pomeni povezane učne skupnosti (angl. Connected Learning Communities), predstavlja metodologijo za boljše povezovanje med šestimi evropskimi univerzami, ki že sodelujejo v zvezi EUTOPIA.

  Projekt CoLeCo zagotavlja okvir, obliko in sredstva za razvoj iz neodvisnih učnih enot v povezane učne skupnosti. Izvajalcem izobraževanja omogoča, da svoje posamezne module vključijo v močne mednarodne in meddisciplinarne mreže ter tako izboljšajo učne izkušnje in vpliv učenja in raziskovanja na družbo. Projekt CoLeCo bo postal mehanizem za trajnostno rast mreže EUTOPIA z ustvarjanjem dodane vrednosti za vse udeležence:

  • akademsko osebje bo razširilo pedagoške inovacije in rezultate raziskav na evropski ravni;
  • študenti se bodo naučili delovati na mednarodni ravni in bodo postali odgovorni evropski državljani; 
  • deležniki zunaj akademske sfere bodo imeli koristi od inovacij in ustvarjalnih rešitev;
  • izobraževalni sektor bo pridobil model, ki podpira in spremlja dinamiko nadnacionalnega učenja. 

  Uporaba kombiniranih tehnik učenja in virtualnih sodelovalnih platform v okviru projekta CoLeCo je še zlasti zanimiva za ohranjanje internacionalizacije v prelomnih časih izbruha COVID-19.

  Na splošno je CoLeCo pravočasen in inovativen projekt, ki obravnava prednostne naloge Evropske komisije za vključitev internacionalizacije v akademske učne načrte, krepitev sodelovanja med akademsko sfero in deležniki iz tretjega sektorja ter zagotavljanje priporočil glede politik, ki temeljijo na dokazih.

 • Transformacijska pedagogika (TraPed) vključuje 4 partnerje: CY Cergy Paris Université, Univerzo Pompeu Fabra, Vrije Universiteit Brussel in SEFI (Evropsko združenje za izobraževanje inženirjev).

  Cilj projekta TraPed je bolje pripraviti študente podatkovne znanosti (če bo projekt uspešen, se bo razširil na druge discipline) za zadostitev nenehno razvijajočih se potreb podjetij in institucij, pospešitev preoblikovanja visokošolskega izobraževanja ter spremljanje učiteljev in študentov skozi te spremembe. Izvajal se bo z dejavnostmi, ki razvijajo (kot izhodišče v učnem načrtu podatkovne znanosti) uporabo spletnih tečajev, inovativnih delovnih mest in inovativnih pedagogik ter spodbujajo mehke veščine, ki jih študenti pridobijo z uporabo posebnih orodij.

  Na koncu projekta bodo izsledki vključevali analizo spletnih tečajev, smernic dobrih praks o inovativnih delovnih mestih in orodjih, uporabljenih za vrednotenje mehkih veščin, modul transformacijske pedagogike ter ocenjevanje izvajanja in rezultatov. 

SESTANKI V OKVIRU PROJEKTA EUTOPIA 2050

V ponedeljek, 11. maja, bo potekal virtualni sestanek izvršilnega odbora. Glavne točke dnevnega reda tega sestanka bodo poročila DS in načrt sprememb DS po izbruhu COVID-19.

Člani DS2 »Izobraževanje« se sestajajo vsaj enkrat na semester z namenom oblikovanja izobraževalne strategije mreže EUTOPIA. Na sestankih obravnavajo in ocenjujejo razvoj izvajanja dejavnosti DS2 ter pripravijo poročilo o politiki, ki opredeljuje in opisuje pogoje izobraževalne strategije zveze EUTOPIA.

Virtualni sestanek članov DS2 »Izobraževanje« bo potekal 18. maja. 

PRILOŽNOSTI

Poletna šola v Bruslju in na Dunaju o oblikovanju politik v EU: Analiziranje varnosti ljudi v današnji EU
Ta poletna šola vam omogoča, da raziščete staro in tudi novo središče diplomacije v Evropi. Intenzivni dvotedenski program bo potekal od ponedeljka, 6. julija, do petka, 17. julija 2020. Inštitut za evropske študije je združil moči z Diplomatsko akademijo na Dunaju (Diplomatische Akademie Wien) in Univerzo na Dunaju, da bi vam ponudil ta »intenzivni tečaj« o oblikovanju politik v Evropski uniji.

Zaradi trenutnih kriznih razmer v času COVID-19 in sprejetih spremljevalnih ukrepov bo ta poletna šola v celoti potekala v sinhroni spletni obliki. Upoštevajte, da je rok za prijavo 1. junij.

Več informacij najdete spodaj.
https://www.eu-summerschool.eu

Mednarodna poletna šola v Barceloni
Glede na stanje po svetu, ki ga je povzročilo širjenje COVID-19, se je univerza UPF odločila, da bo letošnja Mednarodna poletna šola v Barceloni (BISS) potekala prek spleta.

BISS bo julija ponudila izbor predmetov z vseh področij znanja, ki se poučujejo na univerzi UPF, da bi lokalnim in tujim študentom omogočila, da v mednarodni virtualni izkušnji razmislijo o trenutnih vprašanjih in pridobijo kreditne točke. Poleg tega bodo nekateri predmeti obravnavali vpliv stanja glede COVID-19 z različnih vidikov, ki obsegajo vse od zdravja in družbe do kulture in komunikacije.

Posodobljen koledar in seznam predmetov bo na našem spletnem mestu objavljen od 11. maja. Ne pozabite, da so študenti z institucij zveze EUTOPIA deležni enakih ugodnosti kot študenti univerze UPF, kar pomeni, da so oproščeni plačila kotizacije in šolnine univerze UPF (razen tistih ugodnosti, ki veljajo za mednarodne študente).

Spletna prijava je odprta do 19. junija.
https://www.upf.edu/web/barcelonasummerschool 

OPOMNIK

Poletne šole Univerze v Ljubljani
Študenti in osebje na različnih stopnjah se še vedno lahko prijavijo na programe poletnih šol Univerze v Ljubljani. Zavedamo se, da lahko zaradi izbruha COVID-19 pride do odlogov ali odpovedi, zato bomo pozorno spremljali omejitve potovanj in varnostne ukrepe. Ustrezne informacije bomo nenehno posodabljali na spodnji povezavi.

Programi poletnih šol vključujejo doktorske konference, poletne šole in priložnosti za usposabljanje. Izjemno širok razpon študijskih programov Univerze v Ljubljani ponuja odlične priložnosti za učenje, povezovanje in potovanja. Vabimo vas, da raziščete možnosti ter preživite poletje na prijeten in produktiven način. Upamo, da se vidimo v Ljubljani!

Programe poletnih šol in druge podrobnosti najdete na spodnji povezavi.
https://www.uni-lj.si/study/summerschools

KOLEDAR

11. maj
Sestanek izvršilnega odbora

18. maj
Sestanek WP2 »Izobraževanje«

1. junij
Rok za prijavo na poletno šolo v Bruslju in na Dunaju o oblikovanju politik v EU: Analiziranje varnosti ljudi v današnji EU

19. junij 
Rok za spletno prijavo na Mednarodno poletno šolo v Barceloni

29. junij–24. julij
Mednarodna poletna šola v Barceloni

6.–17. julij
Poletna šola v Bruslju in na Dunaju o oblikovanju politik v EU: Analiziranje varnosti ljudi v današnji EU

Julij–avgust
Poletne šole Univerze v Ljubljani