Datum objave: 03.06.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vabljeni na spletno konferenco Biti mlad sto let, ki bo potekala v četrtek in petek, 11. in 12. junija 2020. Koordinator je Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, organizatorji pa so Filozofska fakultete Univerze v Ljubljani, Celica d. o. o. in Društvo za vitalno podaljševanje življenja Slovenije. Gre za projekt »Raziskovanje problema starizma in poslovnih priložnosti pri novih medicinskih tehnologijah, ki izboljšujejo zdravje in dolgoživost starejših ljudi« sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije.

Skorajšnja prihodnost obeta dolgoživostne tehnologije, ki bi lahko znatno pripomogle k vitalnosti v visoki starosti. Biološko staranje povezujemo z onemoglostjo in boleznijo, z ekonomskega in socialnega vidika pa se kaže kot akuten izziv sodobne družbe.

Prihod biomedicinskih tehnologij, ki pozitivno vplivajo na zdravje in dolgoživost starejših ljudi, lahko spremeni poglede na življenje v prihodnosti, demografska dejstva, zdravje in postavi nova etična vprašanja. Na konferenci se želijo s poglobljenimi razpravami osredotočiti na prepoznavanje zdravstvenih, naravoslovnih, socialnih in etičnih vidikov, ki bodo izoblikovali družbo prihodnosti ter njenega človeka.

Biti mlad sto let