Datum objave: 11.06.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani (UL) je bila s Fakulteto za socialno delo uspešna pri prijavi na razpis Obzorja 2020 Marie Skłodowska Curie Inovativne mreže usposabljanja. Gre za partnerski projekt z naslovom Applying Sustainability Transition Research in Social Work tackling Major Societal Challenge of Social Inclusion (ASTRA). Vodja projekta je Univerza Jyväskylä s Finske.

Partnerji smo za projekt pridobili 3,96 milijonov evrov. Univerzo v Ljubljani je pri prijavi zastopala prof. dr. Vesna Leskošek s Fakultete za socialno delo, ki bo vodila pomemben delovni sveženj usposabljanja doktorskih študentk in študentov. Sveženj je v finančnem smislu vreden nekaj manj kot pol milijona evrov.

Projekt izhaja iz inovativnega pristopa k raziskovanju v socialnem delu z vključevanjem paradigme tajnostnega razvoja, ki je pomembna za učinkovitejše soočanje z velikimi družbenimi izzivi, opredeljenimi v milenijskih razvojnih ciljih Organizacije združenih narodov (OZN). Osnovna predpostavka projekta je, da vključevanje ranljivih skupin v družbo ne more biti učinkovito brez upoštevanja prepletenosti družbenih, ekonomskih in trajnostnih perspektiv. V projektu bomo razvijali nova orodja in metode za vključujoče in trajnostno socialno delo, kar vključuje ideje krožne, socialne in solidarnostne ekonomije, trajnostne oblike bivanja in pridelovanja hrane kot tudi kontributivne pravičnosti pri udeleženosti v družbi in dostojnega življenja.

V projektu bo zaposlenih 15 mladih raziskovalk in raziskovalcev, ki bodo vpisani v doktorske programe v sedmih državah, na UL bomo zaposlili dva. Poleg usposabljanja, ki bo potekalo v obliki poletnih šol, spletnih seminarjev in krajših seminarjev v živo, bodo imeli priložnost opravljati primerjalne raziskave v sodelovanju z nekaterimi velikimi trajnostnimi organizacijami na ravni Evropske unije, sodelovali pa bodo tudi z nacionalnimi naravovarstvenimi in trajnostnimi nevladnimi organizacijami. Tako bomo v projektu zagotovili transdisciplinarno raziskovanje, ki se ne nanaša le na ustvarjanje novega znanja s sodelovanjem različnih znanstvenih disciplin, temveč je ključno vključevanje neakademskih akterjev, ki so bistveni pri prehodu v trajnostno družbo. ASTRA tako ustvarja novo področje raziskovanja, ki bo mladim raziskovalkam in raziskovalcem omogočalo poklicne možnosti na področju multidisciplinarnega trajnostnega področja na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, socialnemu delu pa omogočilo ustreznejše naslavljanje ključnih izzivov družbene vključenosti.