Datum objave: 15.06.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rok za prijavo na razpis Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani (UL) je 31. julij 2020. Raziskovalce z obetavnimi projekti vabimo, da se prijavijo na informativni dan, ki bo 30. junija 2020, kjer bodo izvedeli vse o razpisu in kako se nanj prijaviti.

Univerza v Ljubljani vlaga v pravno varstvo intelektualne lastnine (predvsem patentiranje) veliko sredstev. Ker pa so te tehnologije na nižjih stopnjah tehnološke pripravljenosti, so lahko manj zanimive za industrijske partnerje. Da bi olajšala komercializacijo tehnologij, je UL aprila 2020 vzpostavila Inovacijski sklad. Z njim bo omogočila ekipam, ki na UL razvijajo inovativne rešitve, da jih približajo višjim stopnjam tehnološke pripravljenosti in s tem tudi industrijskim partnerjem oz. trgu.

Sredstva Inovacijskega sklada se bodo izbranim projektom dodelila v okviru razpisa. Informacije o celotnem razpisu in kako se prijaviti so dostopne na spletni strani Pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani.

Vabimo vas tudi na spletni informativni dan, kjer boste izvedeli vse o razpisu in kako se nanj prijaviti, in sicer 30 junija ob 10. uri (do 11.30). Povezavo do zoom dogodka boste prejeli po prijavi na dogodek.

Katerim projektom je namenjen Inovacijski sklad?

Projektom na področju prenosa znanja, ki jim do sklenitve licenčne, prodajne pogodbe, pogodbe o skupnem razvoju ali prijave na večji razpis za preverbo koncepta manjka:

  • študija izvedljivosti ali,
  • raziskava trga ali,
  • delujoči prototip ali,
  • potrditev delovanja tehnologije v industrijskem/kliničnem okolju ali,
  • vzpostavitev odnosov z relevantnimi podjetji.

Kdo lahko kandidira?

  • Raziskovalni projekti, katerih intelektualna lastnina je v lasti UL.
  • Če je lastnikov več, mora biti tehnologija vsaj v 50 odstotni lasti UL (če sta lastnika dva) oz. vsaj v 30 odstotni lasti UL (če so lastniki trije ali več).
  • Če gre za univerzitetni know-how, morajo biti urejena pravna razmerja z UL.
  • Raziskovalec lahko sodeluje le z eno projektno prijavo.

Okvirni letni proračun znaša 70 tisoč evrov; višina prejetih sredstev na posamezni projekt znaša od pet do 25 tisoč evrov.

Odprt je prvi razpis za Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani