Datum objave: 17.07.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Prihajajoči dogodki

Univerza v Ljubljani v okviru dejavnosti DS5 (»Vključevanje«) 3. in 4. septembra organizira prvo delavnico na Zahodnem Balkanu. Organizirana bo v sodelovanju z Univerzo v Zagrebu, ki bo delavnico gostila v Centru za napredne akademske študije v Dubrovniku.

Na dvodnevni delavnici bodo sodelovali strokovnjaki in doktorski študenti z Zahodnega Balkana ter sodelavci projekta EUTOPIA 2050 in ERC (Evropski raziskovalni svet). Razpravljali bodo o temah, kot sta novi program Obzorje Evropa 2021–2027 ter organizacija in krepitev raziskovalnega dela na univerzah Zahodnega Balkana, pa tudi o izkušnjah in predlogih doktorskih in podoktorskih študentov partnerskih univerz zveze EUTOPIA.

Delavnica bo odlična priložnost za vzpostavitev močne mreže univerz zveze in univerz Zahodnega Balkana, študentom in fakultetam pa bo ponudila nove priložnosti na področju raziskav in razvoja.

Pretekli dogodki

Povzetek tedna zveze EUTOPIA
Prvi teden zveze EUTOPIA (Eweek) je v organizaciji univerze CY Cergy Paris Université potekal od ponedeljka, 29. junija, do petka, 3. julija 2020, in sicer v celoti na spletu, na družbenih omrežjih in prek videokonferenc. Šlo je za realen dogodek, ki je zaradi pandemije potekal virtualno.

Upamo, da je ta intenziven teden prispeval h koheziji, okrepil skupno evropsko kulturo in približal zvezo EUTOPIA širšemu občinstvu. Rezultati tega tedna so: 

  • 31 dogodkov s skupno več kot 400 udeleženci;
  • 31 videoposnetkov, razširjenih prek družbenih omrežij zveze EUTOPIA, ki so nastali v okviru kulturnih izletov, odkrivanja univerze CY in predstavitev študentskih združenj; 
  • več kot 1.400 ogledov različnih dogodkov na kanalu zveze EUTOPIA na YouTubu; 
  • 2 natečaja, katerih rezultati so tu: Foto natečaj in Predstavitev idej »Pitch My EUTOPIA« 
  • 2 konferenci in 3 opoldanske razprave, ki so se v živo prenašale na YouTubu; 
  • 2 delavnici, na katerih so se predstavniki osebja vseh šestih univerz zveze posvetili dvema temama: »Dobre prakse pri sprejemanju študentov po kriznih razmerah« in »Evropski razpisi: k strategiji zveze EUTOPIA«; 
  • študentski forum, v okviru katerega so študenti z vseh šestih univerz razpravljali o trajnosti ter zagnali Študentski možganski trust evropskih univerz (EUSTT); 
  • 14 delovnih srečanj in 4 seje izvršilnega odbora.

Obiščite naš kanal na YouTubu in našo Facebook stran ter si oglejte vsebino, objavljeno med Eweekom. 

Hvala vsem študentom, članom osebja in akademikom iz skupnosti zveze EUTOPIA, ki so omogočili prvi Eweek, in posebna zahvala članom skupnosti zveze EUTOPIA, ki so dejavno sodelovali na konferencah in opoldanskih razpravah ter nam poslali videoposnetke, nastale v okviru dejavnosti odkrivanja univerze CY in predstavitev študentskih združenj.

Sporočilo za javnost bo objavljeno na spletni strani

Če ste se udeležili Eweeka, bomo zelo veseli vašega mnenja o organizaciji in dogodkih, zato vas prosimo, da si vzamete nekaj minut za anketo (na voljo spodaj).

EUTOPIA Week Survey

Priložnosti

Program štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA (EUTOPIA-SIF) – naslednji razpis za prijave
Evropska univerza EUTOPIA z veseljem najavlja 20 podoktorskih štipendij v okviru Programa štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA (EUTOPIA-SIF). Program EUTOPIA-SIF je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 945380 in ga sofinancirajo univerze članice zveze EUTOPIA.

Cilj programa EUTOPIA-SIF je okrepiti raziskovalni potencial in poklicne možnosti izjemnih mladih raziskovalcev z vsega sveta. Program bo raziskovalcem na začetku poklicne poti ponudil priložnost za neodvisno raziskovalno delo in usposabljanje. Štipendiste bo gostila ena od partnerskih univerz zveze EUTOPIA, deležni pa bodo tudi številnih možnosti za mobilnost znotraj zveze EUTOPIA in širše.
Za več informacij o ključnih raziskovalnih področjih in ugodnostih programa sledite spodnji povezavi.

Postopek prijave in odpiranje prijav
Vse informacije o postopku prijave, izbirnih merilih in raziskovalnih področjih bodo objavljene 15. oktobra 2020 na spletni strani zveze EUTOPIA.
Predviden rok za oddajo prijav je januar 2021, sklepanje pogodb pa naj bi se začelo septembra 2021. Podrobnosti bodo objavljene na spletu.
Povezava

Program mobilnosti raziskovalcev zveze EUTOPIA
Program mobilnosti raziskovalcev bo podpiral raziskovalne obiske raziskovalcev zveze EUTOPIA na partnerskih univerzah zveze. Glavni cilj programa je podpirati raziskovalno sodelovanje in omogočiti izmenjavo strokovnega znanja in infrastrukture ter razvoj skupnih raziskovalnih dejavnosti, v skladu z osrednjim poslanstvom zveze EUTOPIA, ki je spodbujanje povezane in vključujoče akademske skupnosti, reševanje globalnih in lokalnih izzivov ter prizadevanje za odličnost in vključenost.

Program podpira kratke raziskovalne obiske v trajanju dveh do treh tednov ter krije stroške potovanja, nastanitve in bivanja v času obiska v znesku do 3.000 evrov na projekt. Prijavijo se lahko vsi študenti z univerz zveze EUTOPIA in študenti mednarodnih partnerjev šestih univerz zveze EUTOPIA, razen preddoktorskih raziskovalcev.

Več informacij o postopku prijave in o programu je na voljo na spodnji povezavi.
Link

Ste pripravljeni postati štipendist/-ka Marie Curie na univerzi VUB?
Univerza VUB je opredelila primerne teme za individualne štipendije »Marie Skłodowska-Curie«.
Na podlagi področja raziskovanja lahko izbirate med vrsto raziskovalnih tem, ki so jih začrtali raziskovalci univerze VUB. Teme, ki so jih začrtale različne raziskovalne skupine univerze VUB, so sugestije za razvoj predlogov; pomagale vam bodo opredeliti skupne raziskovalne interese, inovacijski potencial in področja, na katerih lahko pridobite spretnosti, ki bodo okrepile vaše raziskovalne kompetence. Teme lahko uporabite kot izhodišče za sodelovanje pri razvoju predlogov za individualne štipendije MSCA. 

Ostale partnerje zveze EUTOPIA vabimo, da te teme delijo z raziskovalno skupnostjo in spodbujajo potencialne kandidate k povezovanju z ustreznimi raziskovalnimi skupinami univerze VUB.
Zainteresirani kandidati lahko dodatne informacije o postopku najdejo na spletni strani.

Upoštevajte:

  • da se boste lahko prijavili le, če boste doktorat pridobili pred 9. septembrom 2020;
  • da je rok za prijavo 9. september 2020, zato ne odlašajte.

Za podrobnosti o temah kliknite spodnjo povezavo.
Link

Mednarodna konferenca mladih v Göteborgu od 16. do 19. novembra 
Cilj mednarodnega možganskega trusta mladih (IYTT) je promovirati gibanje za demokracijo med mladimi v Evropi, in sicer z inovativno organiziranimi dejavnostmi, ki se zgledujejo po možganskih trustih in tudi po mednarodnih mladinskih konferencah.

Letne konference mladih gostijo po 25 udeležencev med 18. in 24. letom, ki so postavljeni pred izzive resničnega sveta, pri čemer so obravnavani kot enakopravni udeleženci, od katerih se pričakuje, da bodo podali oprijemljive predloge in bodo pripravljeni sprejemati komentarje vodij – mladi se lahko tako razvijajo v podjetnike za demokracijo.

Odprt je razpis za prijave na drugo letno konferenco mladih IYTT, ki bo preizkušala in poročala o novih načinih združevanja in vključevanja različnih prevoznih sredstev ter tako tlakovala trajnostne poti za prehajanje ljudi in idej čez evropske meje.Upoštevajte, da je rok za prijave 12. avgusta.

Za več informacij in podrobnosti o konferenci glejte spodnjo povezavo.
Link

Opomnik

Rezultati razpisa za skupni doktorski program (Cotutelle) zveze EUTOPIA za leto 2020
Zveza EUTOPIA in Pobuda za odličnost CY objavljata rezultate razpisa za skupni doktorski program zveze EUTOPIA za leto 2020, objavljen januarja.

Med 21 projekti, ki so jih skupaj predložili raziskovalci in laboratoriji iz Pobude CY (univerza CY Cergy Paris Université in ESSEC) ter partnerske univerze (Warwick, VUB, Ljubljana, Pompeu Fabra), je bilo s štirimi partnerji zveze EUTOPIA izbranih 12 skupnih doktorskih projektov. Izbrane projekte bo sofinancirala Pobuda CY v skupni višini 1,02 milijona evrov.

Podrobnosti o rezultatih so na voljo na spletni strani zveze EUTOPIA na spodnji povezavi.
Link

Koledar

13.–24. julij
Mednarodna poletna šola v Barceloni

6.–17. julij
Poletna šola v Bruslju in na Dunaju o oblikovanju politik v EU: Analiziranje varnosti ljudi v današnji EU

Julij–avgust
Poletne šole Univerze v Ljubljani

12. avgust
Rok za prijave na Mednarodno konferenco mladih v Göteborgu

3.–4. september
Delavnica na Zahodnem Balkanu v okviru projekta EUTOPIA 2050

9. september
Rok za oddajo predlogov za individualne štipendije »Marie Skłodowska-Curie« na univerzi VUB

15. oktober
Začetek razpisa za program EUTOPIA-SIF

16.–19. november
Mednarodna konferenca mladih v Göteborgu