Datum objave: 24.07.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Nedavna okrnitev akademskih, družbenih in komercialnih dejavnosti je vplivala na namene in dejavnosti prvotnih projektov zveze EUTOPIA. Preoblikovati smo morali zlasti načrte glede mobilnosti študentov in osebja, raziskovalnih in administrativnih skupin ter nadaljnjih dejavnosti na področju poučevanja. Ob upoštevanju navedenega ter prizadevanju, da ohranimo pobude in priložnosti, ki jih ponujajo razmere, predsedniki in rektorji zveze EUTOPIA znova potrjujemo ideale prostega gibanja za vse študente in osebje, kar bo podprto s praktičnimi sodelovalnimi ukrepi, oblikovanimi za zagovarjanje družbenih, akademskih ter gospodarskih koristi fizične in digitalne mobilnosti.

Zveza EUTOPIA:

  • znova potrjuje ključna načela prostega gibanja in vrednost mobilnosti kot prakse v Evropski uniji,
  • zagovarja mednarodno mobilnost kot dejavnost transformativnega učenja za globalno aktivne univerze,
  • potrjuje, da je bila EUTOPIA ustanovljena prav na podlagi načela mobilnosti in da si bo še naprej prizadevala za takšno nadaljevanje zveze,
  • priznava, da trenutni izzivi hkrati narekujejo nove konceptualizacije na področju mobilnosti,
  • sprejema nalogo proučitve različnih modalitet mobilnosti, vključno z virtualno in digitalno, zaradi pridobivanja in razširjanja znanja, kariernega razvoja, razvoja znanj in sposobnosti ter družbene angažiranosti,
  • izkorišča priložnost, da postane vodilna in vplivna mednarodna zveza na področju kombiniranih oblik učenja in razširjanja znanja ter pametne mobilnosti,
  • se zavezuje, da si bo prizadevala za sodelovanje, povezano s potencialom kombinirane mobilnosti.

Julij 2020

Igor Papič, rektor, Univerza v Ljubljani
Jaume Casals, rektor, Universitat Pompeu Fabra
Stuart Croft, predsednik, University of Warwick
François Germinet, predsednik, CY Cergy Paris Université
Caroline Pauwels, rektorica, Vrije Universiteit Brussel
Eva Wiberg, predsednica Göteborgs Universitet