Datum objave: 18.08.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Evropska komisija je pozvala reprezentativne organizacije evropske raziskovalne skupnosti (npr. Academia Europaea, EARTO, EUA, Science Europe), da predlagajo kandidatke in kandidate za znanstveni odbor Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), sprejema pa tudi predloge drugih organizacij. Rok za predloge je 30. september 2020, sprejema pa jih na elektronski naslov pristojnega generalnega direktorata Evropske komisije . Izbrani kandidati in kandidatke bodo prevzeli mandat s pričetkom izvajanja naslednjega raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje Evropa v letu 2021.

Znanstveni svet je samostojno telo, v katerem deluje 22 znanstvenikov, inženirjev in strokovnjakov z različnih področij, imenovanih za štiriletni mandat. Odgovoren je za oblikovanje znanstvene strategije ERC, sprejema odločitve o vrsti raziskav, ki jih bodo financirali, in je z znanstvenega vidika porok za kakovost dejavnosti. Njegove naloge so zlasti priprava letnega delovnega programa, vključno z razpisi za zbiranje predlogov, opredelitev metod in postopkov za strokovno ocenjevanje in oceno predlogov, spremljanje in nadzor kakovosti izvajanja programa z znanstvenega vidika ter komunikacija. Glavna naloga znanstvenega sveta ERC je določitev strategije in oblikovanje delovnega programa. Sestavljen je iz 22 članic in članov,

Evropska komisija je pripravila tudi podrobnejše informacije glede postopka predlaganja kandidatk in kandidatov, meril in metodologije in pripadajoče obrazce.