Datum objave: 21.09.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Dvojna številka revije Vzgoja in izobraževanje (4-5/2020) je namenjena sodelovalnim procesom v izobraževanju in osvetljuje transformativen potencial vodenja procesov na sodelovalne načine. 

Posvetovalne obiske smo na Univerzi v Ljubljani (UL) razvili kot aktivnost, s katero podpiramo prizadevanja članic UL za krepitev kakovosti. Sodelovalni pristop in premišljeno moderiranje procesa sta veliko prispevala k uspehu posvetovalnih obiskov, njihovi koristnosti, prepoznavnosti in nadaljnjemu izvajanju. Vsak obisk poteka v obliki poldnevne sodelovalne delavnice. Članica UL se nanj pripravi z izbiro štirih kompleksnih tematik, kjer želi uvesti izboljšave. Obisk se sklene s konkretnimi predlogi izboljšav za dosego posameznega razvojnega cilja.

Prispevki v reviji predstavljajo različne prakse in pristope od vrtca do univerze, ki spodbujajo procese soustvarjanja, kreativnost, odprtost za novo in zaupanje v znanje in modrost vsakega sodelujočega; v študijskem procesu, pri vodenju in razvijanju organizacij, pri sodelovanju z okoljem. Uporaba sodelovalnih pristopov nam omogoča dragocen razmislek o tem, kaj je bistvo izobraževanja in učenja, kakšna je vloga nosilcev izobraževanj in kakšna je vloga učečih se.

Celoten članek mag. Vanje Perovšek z naslovom Več sodelovanja in zadovoljstva pri naslavljanju izzivov univerze si lahko preberete tukaj.

Povezavo do spletne strani Zavoda RS za šolstvo, kjer je revijo mogoče kupiti, najdete tukaj.