Datum objave: 26.10.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V okviru projekta »Fostering Internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Strategic Planning / IESP«, katerega cilj je povečanje mednarodne prepoznavnosti sodelujočih črnogorskih univerz in institucij z zagotavljanjem kakovostnega modela za krepitev različnih vidikov internacionalizacije, smo v četrtek, 22. 10. 2020, in v petek, 23. 10. 2020, izvedli usposabljanje s področja poletnih šol.

Pri izvedbi predstavitev z vidika priprave in izvedbe poletnih šol ter prenosu dobrih praks so sodelovali sodelavci štirih članic Univerze v Ljubljani; Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Ekonomske fakultete, Fakultete za pomorstvo in promet ter Pravne fakultete, ki so predstavili izkušnjo z vidika organizacije poletnih šol, načrtovanja in pripravo aktivnosti, finančno načrtovanje, promocijo, kriterije za izbor predavateljev in udeležencev, pripravo učnega gradiva, spremljajoče aktivnosti za študente in osebje ter izkušnjo glede spletne izvedbe poletnih šol v letu 2020.