Datum objave: 13.11.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vabljeni na 39. mednarodni slovenistični znanstveni simpozij Obdobja z naslovno temo

Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo, ki bo med 18. in 20. novembrom 2020 potekal preko aplikacije Zoom na povezavi https://uni-lj-si.zoom.us/j/92545615069 (ID: 925 4561 5069). 

Prireditev, ki bo potekala v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, bo v sredo, 18. novembra 2020, ob 9.00 odprla predsednica 39. simpozija Obdobja izr. prof. dr. Jerca Vogel, udeležence pa bodo nagovorili dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani red. prof. dr. Roman Kuhar, predstojnica Oddelka za slovenistiko UL FF red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol, predstojnica Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik red. prof. dr. Simona Kranjc. 

Na simpoziju bo svoje prispevke predstavilo 44 raziskovalcev in raziskovalk iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Litve in Poljske, razmišljali pa bodo o slovenščini v medijskem prostoru (tudi v oglaševanju in na spletu), v znanosti, umetnosti in šoli (znotraj tega tudi o jeziku kot izrazu identitete, učiteljevem govoru in stališčih do jezika, izkušnjah in stališčih učencev, o slovenščini v stiku z drugimi jeziki) ter o jeziku kot izrazu kolektivne in osebne identitete. 

Program tridnevnega 39. simpozija Obdobja najdete na povezavi https://centerslo.si/simpozij-obdobja/39-simpozij-obdobja/program-39-simpozija-obdobja/, za dodatne informacije pa smo Vam na voljo na e-naslovu ali na telefonski številki 041 341 830. Kot poslušalci se lahko simpozija udeležite brez plačila kotizacije. 

Predsednica 39. simpozija Obdobja
izr. prof. dr. Jerca Vogel 

Strokovna sodelavca in strokovni sodelavki 39. simpozija Obdobja
doc. dr. Damjan Huber
dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
Matej Klemen
mag. Mateja Lutar

simpozij Obdobja