Datum objave: 24.11.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V okviru Programa usposabljanj za kulturo kakovosti UL VABIMO ZAPOSLENE UNIVERZE V LJUBLJANI NA e-USPOSABLJANJE 

OBLIKOVANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE POSLOVNIH PROCESOV NA ČLANICAH UL

Usposabljanje je namenjeno pripravljavcem samoevalvacijskih, poslovnih in drugih poročil na članicah oz. UL, skrbnikom študijskih programov, zaposlenim v strokovnih službah, ki sodelujete pri poročanju, vodjem strokovnih služb in drugim, ki se v delovnem procesu srečujete z zastavljanjem ciljev, načrtovanjem, spremljanjem rezultatov in samoevalvacijo.

Seznanili se boste z metodologijo oblikovanja ustreznih ukrepov za izboljšanje poslovnih procesov na članicah UL. Izvajalec bo z udeleženci pregledal primere dobre in slabe prakse oblikovanja ukrepov ter svetoval, kako slabe prakse odpraviti. 

IZVAJALEC: prof. dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

TERMIN IN TRAJANJE: 4 pedagoške ure, v sredo, 9. 12. 2020 ob 13:00

LOKACIJA: Zoom

VSEBINA: (1) povezava ukrepanja in managementa; (2) proces planiranja ukrepa; (3) proces uresničevanja ukrepa; (4) delavnica s primeri in diskusija.

NAMEN: Na usposabljanju se bodo udeleženci seznanili s pravilnim oblikovanjem ukrepov, kar olajša uresničevanje in spremljanje uresničevanja zastavljenih ukrepov. S podporo notranjim procesom na članicah želimo podpreti boljšo pripravo poslovnih poročil s poročilom o kakovosti in samoevalvacijo študijskih programov ter druge procese. Predstavljena bodo različno podrobna orodja v pomoč načrtovanju, oblikovanju in spremljanju uresničevanja ukrepov. Predvideno je, da jih uporabite glede na zahtevnost in prioriteto zastavljenih ciljev in ukrepov, zato ta orodja niso integrirana v poslovna in druga poročila (ni mišljeno, da se uporabljajo za vse ukrepe).

PRISTOP: (1) predstavitev o oblikovanju ukrepov s primeri; (2) delavnica z razpravo o primerih ukrepov članic UL, kot so jih poročale v samoevalvacijskih poročilih.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: do 15
 

PRIJAVNICA: povezava

Prijava poteka preko Sharepoint-a in je aktivirana preko aktivnega imenika vaše članice – za dostopanje uporabite svoje običajno uporabniško ime in geslo (kot npr. za vašo elektronsko pošto). Če se vam ob prijavi pokaže obvestilo »Kritična napaka«, vklopite »Združljivostni pogled«. To naredite tako, da kliknete »Orodja« -> »Nastavitve združljivostnega pogleda« -> »Dodaj« (s čimer se »uni-lj.si« prestavi v spodnje okno, kjer so dodana spletna mesta za združljivostni pogled). V kolikor imate tehnične težave pri prijavi preko Sharepoint-a, vas prosimo, da se najprej obrnete na pristojno osebo za informatiko na svoji članici.

Dodatne informacije:

Rok za prijavo je do zapolnitve prostih mest.

Zaradi izrazito praktične in aktivne narave dela je število udeležencev omejeno.

Udeležba je brezplačna, prijavijo se lahko zaposleni na Univerzi v Ljubljani.

 

Vljudno vabljeni!