Datum objave: 26.11.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V okviru projekta TEACHER-CE, v katerem sodelujejo tri članice Univerze v Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Biotehnična fakulteta, smo organizirali delavnico, kjer smo razpravljali o trenutnem stanju upravljanja voda in prilagajanja na podnebne spremembe.

Delavnica je potekala septembra v t. i. hibridni oblik (v živo in virtualno), ob strogih ukrepih za preprečevanja širjenja COVID-19. Udeleženci z različnih področij delovanja (upravljanje voda, varstvo narave, gozdarstvo, agronomija, civilna zaščita idr.) opozarjajo na hitro spreminjanje narave in na porast naravnih nesreč. Ugotavljajo, da bi se morali sektorji zaradi hitrih sprememb bolj povezovati in najti skupne rešitve za prilagajanje podnebnim spremembam. Le tako lahko zagotovimo celovito upravljanje voda z upoštevanjem ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe v Sloveniji.

Z namenom podpore državnim in lokalnim skupnostim pri prilagajanju podnebnim spremembam v okviru projekta TEACHER-CE razvijamo spletno orodje. Orodje razvijamo skupaj z dvanajstimi partnerji iz osmih držav na osnovi sinergije orodij izbranih preteklih projektov programa Srednja Evropa. Več o projektu TEACHER-CE lahko preberete tukaj.