Datum objave: 02.12.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je postal Častni Kongresni ambasador Slovenije 2020. Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju znanstveno-strokovnih dogodkov pa so postali prof. dr. Marko Čepin s Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, prof. dr. Mitjan Kalin s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, mag. Aleksandra Majić Skrbinšek z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Matjaž Mikoš s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, lekt. dr. Saša Podgoršek s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Joško Valentinčič s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Kongresni urad Slovenije je na spletnem dogodku v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa predstavil letošnje Kongresne ambasadorke in ambasadorje Slovenije, ki so s svojo predanostjo, zavzetim delom, mednarodno vpetostjo in vztrajnostjo pripomogli, da je Slovenija v preteklih letih gostila mednarodne znanstvene, strokovne in druge poslovne ter športne dogodke. Rektor prof. dr. Igor Papič je skozi svoje delovanje v okviru združenj CIGRE, CIRED in IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) pripomogel k temu, da so številna mednarodna srečanja v preteklosti potekala v Ljubljani oz. Sloveniji. Univerza v Ljubljani pod njegovim vodstvom strateško sodeluje s ključnimi znanstveno-raziskovalnimi ustanovami v Sloveniji, ki so močno povezane tudi z mednarodnim okoljem.

Sedemčlanska komisija Slovenskega ambasadorskega programa, ki jo sestavljajo predstavniki destinacijskih klubov in Kongresnega urada Slovenije, je konec oktobra potrdila 25 letošnjih dobitnikov častnega naziva. Večina ambasadorjev je bila nominirana za področje znanstveno-strokovnih dogodkov, ki so jih izvedli med leti 2017 in 2019. Upoštevana so bila znanstveno-strokovna srečanja z minimalno 100 udeleženci – od tega vsaj polovica iz tujine. Prednost so imeli dogodki regionalnih, evropskih in mednarodnih / svetovnih združenj, ki so v destinacijo pripeljali čim višjo mednarodno udeležbo ali pa so bili izrednega mednarodnega pomena. Tudi letos je v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa častni naziv prejel en predstavnik stroke, rektor Univerze v Ljubljani.

Slovenski ambasadorski program je zaživel v lanskem letu ob podpori Slovenske turistične organizacije, v sodelovanju s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana in 16 sodelujočimi partnerji.