Datum objave: 09.12.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Mednarodna znanstvena ekipa že skoraj 20 let raziskuje geparde v Namibiji in raziskava, pri kateri je sodeloval tudi raziskovalec z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani dr. Miha Krofel, je prišla do novih spoznanj o obnašanju teh plenilcev, kar je bilo ključno za uspešno zmanjšanje konfliktov med gepardi in rejci živine. Rezultati raziskave so bili ta teden objavljeni v prestižni ameriški znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences.

»Ko sem se pred 15 leti prvič pridružil tej raziskavi, si res nisem mislil, da bo nekoč tako korenito spremenila naše razumevanje socialnega sistema pri gepardih in da bodo naša odkritja tako pomembna za olajšanje sobivanja domačih živali in zveri v Afriki«, je povedal dr. Krofel.

Gepardi spadajo med globalno ogrožene velike mačke, katerih število se nezadržno zmanjšuje. Ena izmed največjih preživelih populacij se nahaja v Namibiji, kjer pa večina teh zveri živi na območjih z ekstenzivno govedorejo. Gepardi občasno napadajo tudi živino in tako povzročajo škodo rejcem, ki v želji po obvarovanju svojega goveda pogosto ubijajo geparde. Raziskovalci so z novimi odkritji iz življenja gepardov uspeli določiti tista mesta, kjer je nevarnost za živino največja. S prenosom tega znanja v prakso so kmetovalci uspeli občutno zmanjšati škode zaradi napadov gepardov.

Izvirni znanstveni članek: Melzheimer, J., Kirsten Heinrich, S., Wasiolka, B., Müller, R., Thalwitzer, S., Palmegiani, I., Weigold, A., Portas, R., Röder, R., Krofel, M., Hofer, H., Wachter, B. 2020. Communication hubs of an asocial cat are the source of a human-carnivore conflict and key to its solution. – Proceedings of the National Academy of Sciences, 202002487. doi: 10.1073/pnas.2002487117.