Datum objave: 17.12.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Novice o konzorciju 

EVROPSKA UNIVERZITETNA ZVEZA EUTOPIA POZIVA IRANSKO VLADO, NAJ DR. AHMADREZO DJALALIJA IZPUSTI IZ ZAPORA TER PREKLIČE NJEGOVO SMRTNO OBSODBO IN SKORAJŠNJO USMRTITEV

Zveza EUTOPIA in njenih šest članic – univerza CY Cergy Paris Université, Univerza Pompeu Fabra, Univerza v Göteborgu, Univerza v Ljubljani, Univerza v Warwicku in univerza Vrije Universiteit Brussel (VUB) – iransko vlado pozivajo, naj nujno ukrepa ter dr. Ahmadrezo Djalalija, švedskega državljana in gostujočega predavatelja na VUB, izpusti iz zapora in prekliče njegovo smrtno obsodbo.
Zveza EUTOPIA pozdravlja nedavno odločitev iranske vlade, da izpusti profesorico Kylie Moore-Gilbert z Univerze v Melbournu, ter jo poziva, da pomilosti tudi dr. Ahmadrezo Djalalija.
Dr. Djalali je gostujoči predavatelj na univerzi VUB in Univerzi vzhodni Piemont v Italiji ter alumnus Karolinskega inštituta na Švedskem. Iransko vlado pozivamo, naj nujno pregleda njegov primer ter ga obravnava milostno in s spoštovanjem akademske svobode, tako da ga oprosti obtožb in skorajšnje usmrtitve.
Naša zveza poziva tudi belgijske, francoske, španske, slovenske, švedske, britanske in evropske oblasti, naj aktivno podprejo naš apel na iransko vlado ter si prek vseh diplomatskih in političnih poti prizadevajo za takojšnjo izpustitev dr. Djalalija. Zahvaljujemo se političnim vodjem in diplomatom ter številnim kolegom in prostovoljcem, ki si že prizadevajo za izpustitev dr. Djalalija.

Eva Wiberg, prorektorica Univerze v Göteborgu, predsednica zveze EUTOPIA
François Germinet, predsednik univerze CY Cergy Paris Université
Caroline Pauwels, rektorica univerze Vrije Universiteit Brussel
Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani
Jaume Casals, rektor Univerze Pompeu Fabra
Stuart Croft, prorektor in predsednik Univerze v Warwicku

Program EUTOPIA-SIF kot študija primera

Program EUTOPIA-SIF nastopa kot študija primera v poročilu ERA »Towards a 2030 Vision on the Future of Universities in Europe« (str. 121) in prejme odlično oceno.

Primer »pozitivnega družbenega vpliva globoke integracije univerz v inovacijske ekosisteme« so podoktorske štipendije za znanost in inovacije zveze EUTOPIA (EUTOPIA-SIF), katerih cilj je v celoti izkoristiti povezanost univerz ter »lokalnih, regionalnih, nacionalnih, evropskih in včasih tudi svetovnih inovacijskih ekosistemov«- 

Preberite celotno poročilo tukaj.
 

Drugi teden zveze EUTOPIA v organizaciji Univerze v Warwicku

Hvala vsem, ki ste prispevali k uspehu EWeeka, ki ga je gostila Univerza v Warwicku. Dogodek je združil več kot 600 udeležencev iz 30 držav in večina je sodelovala na več srečanjih. Med vrhunci dogodka so bila odprta srečanja: na opoldanskih pogovorih »EUTOPIAN Futures« je sodelovalo več kot 200 udeležencev, na srečanjih »EUTOPIA Presents«, posvečenih priložnostim za študente in raziskovalce, pa več kot 100. Veseli nas, da je na turnirju ESports, ki so ga vodili študenti, tekmovalo 165 študentov, in čestitamo Juliji Stolec z Univerze v Ljubljani, ki je zmagala na natečaju za oblikovanje torbe zveze EUTOPIA. Vsa odprta srečanja so bila posneta in bodo kmalu objavljena na kanalu zveze EUTOPIA na YouTubu.
 
Strateški odbor zveze EUTOPIA je med EWeekom objavil več obvestil in opredelil prihodnji okvir zveze kot konfederacije univerz. Prav tako je ocenil strateški trajnostni načrt, na novo opredelil vizijo in poslanstvo konzorcija ter ponovno potrdil zvestobo zveze EUTOPIA vrednotam evropskega visokošolskega izobraževanja, kot so demokracija, ključni pomen študentov, akademska svoboda, ustvarjanje prostora in internacionalizacija. Šest partnerjev je znova izrazilo predanost zvezi v smislu političnih sprememb in spopadanja z globalnimi izzivi brez primere. Zveza EUTOPIA je objavila, da je 1. decembra nova predsednica postala profesorica Eva Wiberg, prorektorica na Univerzi v Göteborgu. Predsednica bo delovala kot vodja zveze EUTOPIA za pogovore o politikah z Evropsko komisijo in administrativne namene. Strateški odbor je hkrati imenoval profesorja Françoisa Germineta, predsednika univerze CY Cergy Paris Université, za namestnika predsednice zveze EUTOPIA. Eva Wiberg in François Germinet bosta v teh vlogah delovala do 1. decembra 2021.

Rezervirajte si datum za naslednji teden zveze EUTOPIA, ki bo potekal od 12. do 16. aprila v organizaciji Univerze v Göteborgu.


Izobraževalni model zveze EUTOPIA
 
Na tej povezavi si lahko ogledate videopredstavitev izobraževalnega modela zveze EUTOPIA z Janom Danckaertom, vodjem za izobraževanje in študente zveze EUTOPIA. 

Več o izobraževalnem modelu zveze EUTOPIA
 

Izobraževalni odbor zveze EUTOPIA je določil naslednjih 12 učnih enot
 
Na poti k izobraževalnemu modelu, temelječem na povezanih učnih skupnostih, je izobraževalni odbor na drugem tednu zveze EUTOPIA določil naslednjih 12 učnih enot.
 
Te enote vključujejo širok nabor večdisciplinarnih predmetov, od tistih, usmerjenih k trajnosti, do tistih, ki se spoprijemajo z izzivi prelomov v današnji družbi, ter predmetov, ki temeljijo na inovativnih raziskovalnih in izobraževalnih metode.
 
Ekipa za razvoj učnega načrta zveze EUTOPIA se veseli sodelovanja s profesorji, ki bodo vodili te predmete, usmerjene v izzive, ter skupnega grajenja novih povezanih učnih skupnosti zveze EUTOPIA. 

Naslednjih 12 učnih enot je:

Mednarodno novinarstvo in globalni mediji – UPF

Pravna zgodovina – VUB

Vodenje projektov: od lokalnih do globalnih izzivov – UPF

Uvod v umetno inteligenco – VUB

Ustvarjanje inovativne trgovine s konceptom – CY

Epistemologija vsakdanjega življenja – UL

Družbena moč in družbene spremembe – CY

Prevodno usmerjene besedilne kompetence – UL

Državljanstvo, družbene vrednote in etika v trajnostnem izobraževanju – UoG

Kreativne raziskovalne metode – UoW

Hekaton zveze EUTOPIA o trajnostnem prevozu – UoG

Globalne povezave: transdisciplinarni pristop – UoW

Informacije o prvih šestih učnih enotah


Dogodki 

Program EUTOPIA-SIF (Podoktorske štipendije za znanost in inovacije)
INFORMACIJSKI SPLETNI SEMINAR, 14. december

S prvim razpisom za prijave, ki se je odprl 19. oktobra in bo veljaven za študijsko leto 2020/21, zveza EUTOPIA imetnikom doktorata ali enakovrednega naslova, katerega koli državljanstva, ponuja 20 štipendij v programu podoktorskih štipendij za znanost in inovacije zveze EUTOPIA (EUTOPIA-SIF), ki jih v okviru ukrepov Marie Skłodowska-Curie sofinancira program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Namen programa je okrepiti raziskovalni potencial in poklicne možnosti mladih raziskovalcev iz vseh šestih partnerskih organizacij zveze EUTOPIA. Kandidati, izbrani na razpisu za leto 2020/21, morajo dokazati, da so sposobni prispevati izvirne rešitve za družbene izzive na petih ključnih raziskovalnih področjih, začrtanih v programu. Kot akademski strokovnjaki bodo prispevali k razumevanju in oblikovanju rešitev za težave, s katerimi se sooča planet z omejenimi viri in zapletenimi družbenimi vprašanji.

Interdisciplinarno povezovanje je dobrodošlo, k prijavi pa spodbujamo tudi raziskovalce s področja umetnosti in humanistike. Izbrana raziskovalna področja so podrobno opisana na spletni strani zveze EUTOPIA.

Platforma za prijave na prvi razpis za zbiranje predlogov se je odprla 19. oktobra 2020. Rok za oddajo predlogov je 11. januar 2021
Preberite kratek priročnik, če želite izvedeti več o tem programu.

Za kandidate organiziramo spletni seminar, ki bo zagotovil več informacij o programu EUTOPIA-SIF, prijavi in izbirnem postopku: 14. december, 12.30 po srednjeevropskem času. Če želite prejeti vabilo na ta seminar, se prijavite kot kandidat na https://eutopia.smapply.io ali v obrazcu za prijavona spletni seminar.
 

Priložnosti

Poletna šola za trajnost Univerze v Göteborgu

Poletna šola za trajnost univerze v Göteborgu, ki bo potekala od 5. do 30. julija 2021, bo izmenjalnim študentom z vsega sveta ponudila program predmetov in družabnih dejavnosti, povezan z Agendo 2030 in globalnimi cilji. Določeno število mest bo namenjeno izključno študentom partnerskih univerz zveze EUTOPIA.

Glede na spreminjajoče se razmere v zvezi z epidemijo COVID-19 obstaja načrt za digitalno izvedbo, ki zagotavlja, da bo poletna šola v letu 2021 izpeljana.
Več informacij lahko najdete tukaj.


Začetna doktorska štipendija Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) »CURIAE VIRIDES« na področju prava trajnostnega razvoja

Inštitut za evropske študije na univerzi Vrije Universiteit Brussel išče doktorskega študenta/-ko z doktorsko štipendijo.

Opis projekta:

Pridružili se boste ekipi projekta CURIAE VIRIDES, ki ga financira Evropski raziskovalni svet (ERC Str. Grant 909496). Projekt razvija koncept postopnega globalnega prehoda od pravdnih sporov na področju človekovih pravic k ekološko usmerjenim pravdnim sporom ter nastajajočo, a pomembno vlogo (aktivističnih) sodišč pri odpravljanju vrzeli v ekološkem upravljanju. Cilj projekta je raziskati, kakšne izzive prinaša tako »ozelenjevanje« pravdnih sporov za pravni koncept pripisa odgovornosti v nadnacionalnih tožbah ter kako vpliva na dostop do pravnih sredstev za žrtve nadnacionalne ekološke škode.

Za več informacij o tej ponudbi za zaposlitev kliknite tukaj.
Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na Liliano Lizarazo Rodríguez na clizaraz@vub.be.
Upoštevajte, da je rok za prijavo 31. december.
 

Podoktorska raziskovalna štipendija Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) »CURIAE VIRIDES« na področju prava trajnostnega razvoja

Inštitut za evropske študije na univerzi Vrije Universiteit Brussel išče podoktorskega raziskovalca/-ko.

Opis projekta:
Pridružili se boste ekipi projekta CURIAE VIRIDES, ki ga financira Evropski raziskovalni svet (ERC Str. Grant 909496). Projekt razvija koncept postopnega globalnega prehoda od pravdnih sporov na področju človekovih pravic k ekološko usmerjenim pravdnim sporom ter nastajajočo, a pomembno vlogo (aktivističnih) sodišč pri odpravljanju vrzeli v ekološkem upravljanju.

Projekt bo proučeval:

  • kako ekološki konflikti postanejo tožbe (in sodbe);
  • akterje in mreže;
  • »ozelenjevanje« pravdnih sporov na področju človekovih pravic in institucionalno zmogljivost sodišč;
  • vpliv pravdnih sporov na vrzeli v ekološkem upravljanju in na dostop do pravnih sredstev za žrtve ekološke škode.

Za več informacij o tej ponudbi za zaposlitev obiščite to povezavo.
Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na Liliano Lizarazo Rodríguez na clizaraz@vub.be.
Upoštevajte, da je rok za prijavo 4. januar 2021.
 

Opomnik

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta v sodelovanju z Univerzo St. Gallen 
GLOBALNA ŠOLA EMPIRIČNIH RAZISKOVALNIH METOD (na spletu)


Globalna šola empiričnih raziskovalnih metod (GSERM) je visokokakovosten celovit program za poučevanje metodologije za doktorske študente, podoktorante, raziskovalce z vodilnih univerz in strokovnjake zunaj akademskih krogov z vsega sveta.
Potekala bo od 8. do 15. januarja 2021. Udeleženci programa bodo pridobili metodološke spretnosti in znanja za izvajanje vrhunskih akademskih raziskav.

Vsi predmeti so vredni štiri kreditne točke in vsa predavanja bodo v angleščini. Udeleženci GSERM se bodo lahko priključili mreži, ki povezuje fakulteto in študente z vsega sveta.

Spodaj so navedene povezave do predmetov, ki so na voljo:
Kvalitativne raziskovalne metode in analiza podatkov
Analiziranje anketnih raziskovalnih podatkov
Tekstovno rudarjenje
Analiziranje nestrukturiranih podatkov
Strojno učenje z R – Uvod
Mediacija, moderacija in pogojna procesna analiza I
Več informacij o programu lahko najdete tukaj.
 

Študenti zveze EUTOPIA vabljeni k prijavi za program UPF Barcelona za interdisciplinarni študij (BaPIS)

Program Barcelona za interdisciplinarni študij (BaPIS) je najsodobnejši program, ki je temelj strategije univerze UPF za internacionalizacijo in inovativnost. Pod motom »Creativity: The Human Factor« (Ustvarjalnost: človeški dejavnik) vključuje več predmetov, ki spodbujajo kritično razmišljanje, pri čemer prehajajo med različnimi disciplinami in temeljijo na ključnih področjih znanja.

Program BaPIS je bil zasnovan tako, da bo izpolnil pričakovanja uspešnih študentov, ki jih odlikujeta vedoželjnost in intelektualna radovednost, ter se bo izvajal v jesenskih in zimskih semestrih od januarja 2021.

Obiščite spletno mesto programa BaPIS ter si oglejte predmete in učne načrte, ki bodo na voljo v zimskem semestru 2021, ter koledar (od 18. januarja do 25. marca 2021).
Rok za prijave je 17. december.

Dodatne informacije

Štipendije zveze EUTOPIA za dodiplomsko raziskovanje (EURSS) za leto 2021

Program štipendij zveze EUTOPIA za dodiplomsko raziskovanje (EURSS) zagotavlja štipendije v višini 1.500 EUR za študente, da v času poletnih počitnic vodijo svoje mednarodne raziskovalne projekte. Študenti bodo razvili dragocene prenosljive spretnosti, okrepili samozavest ter izboljšali svoj življenjepis in poklicne možnosti. Program EURSS bo odprt za prijave do28. februarja 2021, na voljo pa bodo po 3 štipendije za vsako partnersko univerzo zveze EUTOPIA.

Za več informacij si oglejte dokument z navodili


Koledar 

31. december
Rok za prijavo za začetno doktorsko štipendijo Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) »CURIAE VIRIDES« na področju prava trajnostnega razvoja

4. januar
Rok za prijavo za podoktorsko raziskovalno štipendijo Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) »CURIAE VIRIDES« na področju prava trajnostnega razvoja

8.–15. januar 2021
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta v sodelovanju z Univerzo St. Gallen, Globalna šola empiričnih raziskovalnih metod (na spletu) 

11. januar
Rok za prijavo na program EUTOPIA-SIF

18. januar–25. marec 2021
Program UPF Barcelona za interdisciplinarni študij (BaPIS)

15.–19. februar 2021
Doktorska zimska šola Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (na spletu)

28. februar 2021
Rok za oddajo vloge za štipendije zveze EUTOPIA za dodiplomsko raziskovanje (EURSS) za leto 2021

12.–16. april
Teden zveze EUTOPIA v Göteborgu (več informacij sledi)

5.–30. julij
Poletna šola za trajnost Univerze v Göteborgu