Datum objave: 28.12.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Študentski svet zveze EUTOPIA meni, da je treba vzpostaviti vrsto platform, na katerih bodo lahko študentke in študenti pokazali in delili svoje izvrstno delo. Zato smo oblikovali Študentski možganski trust zveze EUTOPIA (EUSTT), organizacijo, katere cilj je povezati znanje, ideje in projekte študentk in študentov iz zveze.

Kaj je študentski možganski trust?

  • Organizacija, ki mlade vključuje v procese oblikovanja politike ter spodbuja vrednote in človekove pravice.
  • Sodelovanje pri organizaciji dogodkov, razprav in konferenc, ki vključujejo mlade z evropske univerze.
  • Spodbujanje projektov, ki se izvajajo z verodostojnostjo in perspektivo mladinske organizacije in katerih cilj je vključiti številne mlade Evropejce (prek spletnega mesta in družbenih omrežij).

Študentski možganski trust bo platforma, katere namen bo povezati znanje, zamisli in projekte študentov iz različnih univerz in se zavzeti za oblikovanje resnične skupnosti EUTOPIA. Študentski možganski trust zveze EUTOPIA (EUSTT) študentom ne bo le omogočil, da delijo svoje delo, ampak bo zagotavljal tudi usposabljanje za pridobivanje veščin, da se bo študentska skupnost vključila v procese oblikovanja politik ali odločanja. Kot študenti zveze si želimo študentsko skupnost EUTOPIA, ki podpira duha te zveze in ponuja priložnosti prihodnjim voditeljem.

Študentski možganski trust zveze EUTOPIA (EUSTT) bo vključujoča platforma, na kateri bodo lahko študentje in doktorandi objavljali svoje raziskave. Drugi pa se bodo lahko odzivali s komentarji in povratnimi informacijami.

Za uresničitev tega projekta želimo sestaviti ekipo. Zato računamo nate!

V prvi fazi bomo oblikovali študentski možganski trust zveze EUTOPIA: njegovo poslanstvo, vizijo in vrednote. To vključuje izdelavo spletnega mesta z vsebinami in slikami, ki nas predstavljajo. Ko bo to pripravljeno, lahko začnemo objavljati. To pomeni, da bodo vsi študentje iz zveze povabljeni, naj objavijo svoje raziskave in članke. Ekipa, zadolžena za možganski trust, bo odločala, katera vsebina bo objavljena, in bo odgovorna za oblikovanje delovnih skupin, organizacijo dogodkov in širjenje skupnosti ...

Koga iščemo?

Želimo oblikovati multidisciplinarno ekipo. Ali si proaktivna, entuziastična, ustvarjalna, inovativna in radovedna oseba? Iščemo tebe!

Potrebujemo naslednje profile:

  • Splošni koordinator: odgovoren za izvedbo projekta in vodenje ekipe.
  • Uredniki: usklajevanje in pregled gradiva pred objavo. Uredniki pregledajo članke in se odločijo, katero gradivo se objavi. Med pregledom podajo komentarje in predloge za njegovo izboljšanje.
  • Direktor komuniciranja: Direktor komuniciranja je glas organizacije. Njegova naloga je izdelati komunikacijsko strategijo možganskega trusta in jo z ustreznimi vsebinami izvajati na spletnem mestu in v družbenih omrežjih. Cilj je širiti vpliv možganskega trusta.
  • Vodja mednarodnega sodelovanja: Vodja mednarodnega sodelovanja išče študentske ambasadorje na univerzah zveze. Prav tako si bo prizadeval za partnerstvo z drugimi univerzami, tako da bo študentski možganski trust EUSTT lahko postal široka mreža mladinskih vidikov in mladinskih politik.
  • Oblikovalec spletnega mesta: Spletni oblikovalec je odgovoren za oblikovanje in postavitev spletnega mesta.

Kako se prijavite?

Življenjepis in motivacijsko pismo pošljite na naslov do 15. januarja.