Datum objave: 14.01.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Mreža evropskih univerz EUTOPIA, katere članica je tudi Univerza v Ljubljani, je objavila skupni razpis partnerskih univerz za sodelovanje v okviru skupnega izvajanja raziskovalnega dela in skupnega somentorstva pri pripravi doktorske disertacije doktorandov univerz te mreže. Na ta način bodo kandidati pridobili doktorat na obeh izbranih univerzah. Univerza v Ljubljani v razpisu sodeluje z University of Warwick, Vrije Universiteit Brussel in CY Cergy Paris Université. Za pridobitev dvojnega doktorata je v okviru razpisa v študijskem letu 2021/2022 predvidenih šest mest: po en doktorand si bo lahko izbral Univerzo v Ljubljani kot domačo institucijo, eno od sodelujočih univerz pa kot gostujočo institucijo (skupno 3 doktorandi); po en doktorand z vsake od partnerskih univerz pa si bo lahko izbral Univerzo v Ljubljani kot gostujočo institucijo (skupno 3 doktorandi). K sodelovanju in prijavi so vabljeni mentorji mladih raziskovalcev, ki se bodo v študijskem letu 2021/2022 vpisali v 1. ali 2. letnik doktorskih študijskih programov na Univerzi v Ljubljani.


Rok za prijavo: 28. 4. 2021 (do 13.00 ure)
Razpis in prijava