Datum objave: 20.01.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Novice o konzorciju 

Delovne skupine zveze EUTOPIA

Zveza EUTOPIA je organizirana v sedem medsebojno globoko povezanih delovnih skupin/svežnjev, ki ustrezajo ukrepom zveze: izobraževanje, raziskovanje, ustvarjanje prostora, vključevanje, internacionalizacija, trajnost in razširjanje, ki jim je treba dodati še usklajevanje in upravljanje celote. Vsaka delovna skupina ima vodjo in sovodjo ter vključuje sodelavce s šestih univerz zveze.

Več informacij o teh delovnih skupinah najdete v videoposnetkih in razlagi na spletnem mestu zveze EUTOPIA na spodnjih povezavah.

Dogodki 


Spletni dogodek: Poklicne priložnosti v institucijah EU in izbirni postopki Evropskega urada za izbor osebja (EPSO)


Študentski ambasadorji zaposlitve zveze EUTOPIA organizirajo spletni dogodek o poklicnih priložnostih v institucijah EU in izbirnih postopkih urada EPSO.
 
Pridružite se nam, če želite izvedeti več o priložnostih za zaposlitev in pripravništvu v institucijah Evropske unije, pa tudi o: 

 • splošnih možnostih zaposlitve v evropskih institucijah (profili študentov, merila in upravičenost);
 • postopku izbire stalnih uradnikov in pogodbenih uslužbencev;
 • pripravništvu pri Evropski komisiji, Evropskem parlamentu ali Svetu EU.

Predstavitev bo potekala v sredo20. januarja, od 16. do 17. ure (po srednjeevropskem času), organizira pa jo Univerza Pompeua Fabre iz Barcelone. Predstavitev bo potekala v angleščini

Prijavite se in odkrijte priložnosti v Evropski uniji! 


Spletni dogodek Evropskega konzorcija inovativnih univerz (ECIU) o mikrocertifikatih


Dogodek bo predstavil dokument Evropskega konzorcija inovativnih univerz o mikrocertifikatih in udeležencem omogočil, da se seznanijo z drugimi pogledi na to temo. Vanessa Debiais-Sainton (vodja enote za politike in programe visokega šolstva pri Evropski komisiji) bo predstavila stališče Komisije glede naslednjih korakov gibanja za mikrocertifikate. Na dogodku bo sodelovalo še več drugih vizionarjev in strokovnjakov.
Dogodek bo potekal 28. januarja od 10. do 12. ure (po srednjeevropskem času) prek platforme Zoom.

Program:

 • 10.00: Uvod, Sander Lotze, direktor ECIU
 • 10.10: Obrazložitev tematike, Mark Brown, direktor Nacionalnega inštituta za digitalno učenje, Univerza mesta Dublin
 • 10.20: Mikrocertifikati na ECIU, Henri Pirkkalainen, vodja za mikrocertifikate na ECIU
 • 10.30: Stališče Evropske komisije, Vanessa Debiais-Sainton, vodja enote za politike in programe visokega šolstva pri Evropski komisiji
 • 10.45: Sklepna razmišljanja, Anthony Camilleri, direktor Centra za inovacije znanja MicroHE
 • 10.55: Odprta razprava z občinstvom in govorci
 • 11.20: Povzetek in naslednji koraki
 • 11.30: Zaključek dogodka

Kliknite tukaj in se prijavite pred 26. januarjem. Podrobnosti o dogodku, vključno s spletno povezavo, boste prejeli 27. januarja.


Znanstveni sejem zveze EUTOPIA

Znanstveni sejmi bodo eden od načinov, na katere zveza EUTOPIA predstavlja raznolikost in kakovost svojih doktorskih in podoktorskih raziskav. Zaradi pandemije bo prvi znanstveni sejem zveze EUTOPIA potekal virtualno – kot razstava raziskovalnih plakatov na spletnem mestu zveze EUTOPIA, ki se bo odprla 15. februarja 2021. Do konca februarja 2021 bosta organizirani še ena ali dve okrogli mizi, posvečeni prečni temi.

Več informacij o tem dogodku je na voljo na spletnem mestu zveze EUTOPIA in v brošuri.

Priložnosti


Odprti izziv za inovacije

Odprti izziv za inovacije je utelešenje želje zveze EUTOPIA, da preobrazi univerze v akterje družbenih sprememb ter spodbuja mednarodno in regionalno sodelovanje z javnimi in zasebnimi partnerji. Cilj izziva je preizkušanje novega pristopa za univerze:

spodbujanje idej, osredotočenih na študente; opolnomočenje in usmerjanje študentov k sodobnim izzivom, s katerimi se srečujejo naši partnerji; ustvarjanje učnih priložnosti, ki bodo izkoristile pluralnost, potencial in mednarodno vizijo Evrope.

Izziv je zasnovan v korakih, ki bodo potekali od zdaj do junija 2022, namenjen pa je študentom vseh univerz zveze EUTOPIA.

Več informacij o tem izzivu in kontaktno točko za vsakega partnerja zveze EUTOPIA najdete tukaj.


Poletni program »Podatkovna znanost za družbeno dobro«


Po uspehu pobude »Podatkovna znanost za družbeno dobro« (DSSGx) v letih 2019 in 2020 bo Univerza v Warwicku poletni program DSSGx v letu 2021 organizirala v partnerstvu z Ludvik-Maksimilijanovo univerzo v Münchnu in s podporo Inštituta Alan Turing.
Program, ki je namenjen dodiplomskim in podiplomskim študentom, bo trajal 12 tednov, od 7. junija do 27. avgusta 2021. Tako kot lani bo zaradi COVID-19 v celoti potekal po spletu.

Za ambiciozne podatkovne znanstvenike je DSSGx priložnost, da izpopolnijo svoje veščine z intenzivnim usposabljanjem ter praktičnim delom v majhnih, mentoriranih skupinah, ki bo vključevalo podatkovno rudarjenje v realnih okoliščinah, strojno učenje ter projekte s področja podatkovnih znanosti. Udeleženci bodo sodelovali z globalnimi neprofitnimi organizacijami in vladnimi organi, da bi izboljšali njihove storitve, delovanje in doseg ter tako z njihovimi podatki proizvedli konkretne družbene učinke. Za raziskovalce so na voljo štipendije.

Če vas navdušuje podatkovna znanost, se zavzemate za družbeno dobro in želite delati v mednarodni ekipi vrhunskih talentov, se prijavite do 12. ure (GMT) 31. januarja 2021.
 
Za več informacij in prijavo kliknite tukaj.
Z morebitnimi vprašanji se obrnite na 


Razpis za zbiranje predlogov zveze EUTOPIA je odprt za akademike univerz zveze EUTOPIA, ki želijo pridobiti sredstva za somentorske doktorske štipendije v zvezi EUTOPIA.


Osrednje poslanstvo zveze EUTOPIA je spodbujati povezano in vključujočo akademsko skupnost, reševati globalne in lokalne izzive ter si prizadevati za odličnost, vključenost, vpliv in inovacije.
Skupni doktorski program zveze EUTOPIA podpira visokokakovostne doktorske projekte na vseh raziskovalnih področjih pod somentorstvom akademikov univerz članic zveze EUTOPIA. Program ponuja doktorske štipendije za 3 do 4 leta, odvisno od dolžine doktorskega študija na partnerskih univerzah. Pričakuje se, da bo pripeljal do visokokakovostnih raziskovalnih projektov z globalnim vplivom, ki bodo zagotovili vznemirljive raziskovalne priložnosti za doktorske kandidate. Ti bodo lahko v celoti izkoristili živahno znanstveno okolje zveze EUTOPIA (naslednje povezave vodijo do strani za raziskovalce štirih partnerskih univerz zveze EUTOPIA, ki so vključene v program leta 2021):

Prijave morajo mentorji doktorskih projektov (akademiki s partnerskih univerz zveze EUTOPIA) oddati pred 28. aprilom. Doktorski kandidati se ne morejo neposredno prijaviti na razpis.

Razpis ponuja financiranje naslednjih somentorskih doktorskih štipendij:

Število financiranih doktorskih štipendij na domači in gostiteljski instituciji

 

Gostiteljska institucija 

Domača
institucija

CYU

UL

UW

VUB

CYU

 

1

2

2

UL

1

 

1

1

UW

2

1

 

2

VUB

2

1

2

 

Opis razpisa in obrazec za prijavo najdete tukaj


Skupna raziskovalna priložnost VUB – UL


Skupni raziskovalni projekti med partnericama zveze EUTOPIA univerzo Vrije Universiteit Brussel in Univerzo v Ljubljani se lahko financirajo z dvostranskim sporazumom med flamsko in slovensko agencijo za financiranje (FWO in ARRS). Cilj razpisa je zagotoviti napredek temeljnih znanstvenih raziskav na vseh področjih znanosti, ki jih raziskovalci izvajajo na svojo pobudo. 
Predvideno trajanje projekta je štiri leta (najmanj dve leti) za projekte, ki se začenjajo s 1. januarjem 2022. Prijavijo se lahko projekti mladih in uveljavljenih raziskovalcev. Financirajo se lahko stroški osebja, potrošnega materiala in opreme.
 
Več informacij je na voljo na platformi Weave https://weave-research.net/find-your-funding/ (v spletnem orodju pod organizacijo izberite FWO in ARRS)
Upravičenost in pogoji financiranja so opisani na https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-collaboration/intra-european-research-projects/weave/weave-fwo-lead/
 
Rok za oddajo predlogov je 1. april 2021
. Predlogi morajo biti predloženi dvema agencijama za financiranje na podlagi skupnega raziskovalnega projekta.

Če vas ta priložnost zanima, obvestite svojo pisarno za evropske povezave, po možnosti do 25. januarja, in vzpostavite stik s potencialnimi partnerji.

 
Več informacij in napotkov?

 • Raziskovalci univerze VUB: obrnite se na Tanio Van Loon 
 • Raziskovalci UL: obrnite se na Rebeko Lesjak 

Opomnik

Štipendije zveze EUTOPIA za dodiplomsko raziskovanje (EURSS) za leto 2021

Program štipendij zveze EUTOPIA za dodiplomsko raziskovanje (EURSS) zagotavlja štipendije v višini 1 500 EUR za študente, da med poletnimi počitnicami vodijo svoje mednarodne raziskovalne projekte. Študenti bodo razvili dragocene prenosljive spretnosti, okrepili samozavest ter izboljšali svoj življenjepis in poklicne možnosti. Program EURSS bo odprt za prijave do 28. februarja 2021, na voljo pa bodo po 3 štipendije za vsako partnersko univerzo zveze EUTOPIA.

Za več informacij glejte dokument z navodili.


Poletna šola za trajnost


Udeleženci poletne šole bodo imeli priložnost, da v štirih navdihujočih julijskih tednih skupaj s študenti z vsega sveta poglobijo svoje razumevanje Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja ter sodelujejo pri iskanju rešitev za izzive, povezane s trajnostjo. Pridružite se nam na stimulativni spletni poletni šoli.
 
Univerza v Göteborgu se je zaradi COVID-19 odločila, da bo poletna šola za trajnost v celoti potekala digitalno, ter podaljšala roka za imenovanje udeležencev in prijavo.
 
Na poletno šolo za trajnost se lahko prijavijo študenti na izmenjavi in švedski študenti.
 
Datumi poletne šole: 5.–30. julij 2021
Obdobje za imenovanje udeležencev: 10. november 2020–1. marec 2021
Obdobje za prijave: 2.–12. marec 2021

Dodatne informacije

Koledar 

18. januar–25. marec
Program UPF Barcelona za interdisciplinarni študij (BaPIS)

26. januar
Rok za prijavo na spletni dogodek Evropskega konzorcija inovativnih univerz (ECIU) o mikrocertifikatih

31. januar
Rok za prijavo na poletni program »Podatkovna znanost za družbeno dobro« (Univerza v Warwicku)

15.–19. februar
Doktorska zimska šola Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (na spletu)

28. februar
Rok za oddajo vloge za štipendijo zveze EUTOPIA za dodiplomsko raziskovanje (EURSS) za leto 2021

1. april
Rok za oddajo predlogov za razpis skupna raziskovalna priložnost VUB – UL

12.–16. april
Teden zveze EUTOPIA v Göteborgu (več informacij sledi)

28. april
Rok za prijavo za financiranje somentorskih doktorskih štipendij v zvezi EUTOPIA

7. junij–27. avgust
Poletni program »Podatkovna znanost za družbeno dobro« (Univerza v Warwicku)

5.–30. julij
Poletna šola za trajnost Univerze v Göteborgu