Datum objave: 16.02.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani je z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu Univerzi v Ljubljani omogoča, da EUIPO do 8. marca 2021 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva na sedežu urada v Alicanteju, Španija, predlaga do deset najustreznejših kandidatk/kandidatov, (bodočih) diplomantk/diplomantov magistrskega študija ustreznih smeri UL.

Višina mesečnega prejemka pripravnic/pripravnikov EUIPO je 1.000 EUR, vendar morajo izbrani kandidati/kandidatke v skladu s pravili programa sami poskrbeti za zdravstveno zavarovanje in plačilo dohodnine v matični državi. Predvideni začetek opravljanja pripravništva je sredina septembra 2021.

Kot ustrezna študijska področja štejejo:

  1. pravo (predvsem pravo intelektualne lastnine),
  2. ekonomija in poslovna administracija,
  3. informacijsko-komunikacijska tehnologija: tehnična podpora strankam; podatkovna analiza; razvoj programske opreme,
  4. komunikologija,
  5. politologija in mednarodni odnosi,
  6. jezikoslovje,
  7. inženirske vede, arhitektura in logistika,
  8. upravljanje s človeškimi viri,
  9. upravljanje intelektualne lastnine in znanja.

Rok za prijavo je 1. marec 2021, ostale informacije o prijavi so na voljo v pripetem besedilu razpisa. Kandidate, ki jih bo Univerza v Ljubljani izbrala s tem razpisom, bo EUIPO uvrstil neposredno na ožji seznam kandidatk/kandidatov (shortlist) in izvedel dokončni postopek izbire. Rezultati bodo znani predvidoma maja/junija 2021.

Priloga 1 – EUIPO prijavni obrazec
Priloga 2 – EUIPO izjava o verodostojnosti podatkov in dokazil
EUIPO razpis
EUIPO program

euipo-logo.jpg